Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia edistävä Ravimäkipalvelut Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat sopineet entistä tavoitteellisemmasta yhteistyöstä solmimalla puitesopimuksen. Osapuolet ovat tehneet yhteistyötä jo aiemminkin, muun muassa opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetöiden sekä täydennyskoulutuksen ja luentoyhteistyön merkeissä.

– Tahtotilamme on tehdä yhteistyöstämme nyt koordinoidumpaa ja tavoitteellisempaa. Lisäämällä yhteistyötä voimme kasvattaa osaavan työvoiman saatavuutta alalle. Odotamme innolla myös mahdollisten kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteutusta yhdessä, Ravimäkipalvelut Oy:n oppilaitosyhteistyön koordinoinnista vastaava Minna Urpalainen kertoo.

Xamkin tavoitteena on vahvistaa työelämäyhteyksiä niin, että yhteistyö on jatkuvaa ja molempia osapuolia palvelevaa toimintaa. Nyt solmitussa puitesopimuksessa sovittiin yhteistyön koordinoinnista ja säännöllisistä tapaamisista, joissa suunnitellaan ja sovitaan toimenpiteistä ja yhteistyömuodoista lukuvuosikohtaisesti.

Yhteistyön seuraamisesta ja ylläpidosta Xamkissa vastaavat Kotkan ja Kouvolan hyvinvointialan koulutusjohtajat Merja Hautalainen ja Päivi Mäenpää.

– Odotuksenamme on entistä tiiviimmän yhteistyön aloittaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on saada opiskelijoille lisää harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita, pienimuotoisia yhteistyöprojekteja ja työelämäyhteistyötä esimerkiksi asiantuntijaluentoina.

Ravimäkipalvelut Oy:n toimintaa pitää yllä vuonna 1981 perustettu Ravimäkiyhdistys ry. Ravimäki toimii vanhusten ja vammaisten sekä pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelutoiminta on yhtiöitetty vuonna 2019. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöinen ja aktiivinen vaikuttamistyö sekä edunvalvonta, uusien hyvien toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen. Ravimäkipalvelut Oy on täysin Ravimäkiyhdistyksen omistama yritys Haminassa.

Lisätiedot

Ravimäkipalvelut Oy
Palvelupäällikkö, hallinnon tukipalvelut Minna Urpalainen, 0400 487 0377
etunimi.sukunimi@ravimaki.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Oy
koulutusjohtaja Merja Hautalainen, 044 702 8927
koulutusjohtaja Päivi Mäenpää, 044 702 8707
etunimi.sukunimi@xamk.fi