Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja SAMIEdu yhteistyökumppaneineen tarjoavat Savonlinnan alueen yläkoululaisille mahdollisuuden perehtyä teknologia-alaan. TeknologiaTiistai on vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma, jossa yläkoululaiset ja heidän opettajansa tutustuvat kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen ja teknologiayritysten tarjoamiin mahdollisuuksiin tulevaisuuden ammattiosaajille.

Savonlinnan seudulla mukaan lähtivät Enonkosken koulu, Kerimäen koulu, Mertalan koulu ja Talvisalon koulu. Yhteensä noin 560 yläkoululaista vierailee tiistaina 27.11. tutustumassa teknologia-alaan. Lisäksi torstaina 29.11. Punkaharjun koulun yläkoululaiset viettävät TeknologiaTorstaita, sillä he pääsevät yrityskäynneille Jorokselle ja Norelcolle.

Mukana useita yrityksiä

Yrityksistä mukaan ovat lähteneet Joros Oy, Norelco Oy, Savonlinna Works, Savox Communications, Teknosavo sekä Xamkin yksiköt 3K-tehdas ja Kuitulaboratorio. Yritykset ottavat hyvin mielellään ryhmiä tutustumaan, sillä ne tarvitsevat tulevaisuuden osaajia.

TEKOS 2020-hanke tarjoaa koululaisten kyyditykset kohteisiin, mikä mahdollistaa koululaisten pääsyn myös niihin yrityksiin, joissa kouluilla ei muuten olisi mahdollisuutta vierailla.

SAMIedulla oma messupäivä

SAMIedu järjestää oman messupäivän, jolloin pääsee tutustumaan kone- ja tuotanto- ja automaatiotekniikan opetukseen teknologian oppimisympäristössä. On mahdollisuus nähdä mm. 3D-tulostusta, robottiteknologiaa, automaatioympäristöä, jne. sekä kuulla kuinka SAMIedussakin voi suorittaa osan insinööriopinnoista.

Tulevaisuuden osaajia tarvitaan teknologia-alalla

Teknologiateollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Esa Näätänen pitää tällaisen päivän järjestämistä hyvin tärkeänä. Käynnissä oleva teknologinen murros muuttaa voimakkaasti työtä, yhteiskuntia ja liiketoimintaa. Sekä ala että ammatit muuttuvat nopeasti, ja on hyvä, että oppilaat ja opettajat saavat käsityksen, millaisia ammatteja nyt jo on sekä mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan.

Näätänen korostaakin, että matemaattisen ajattelun ja osaamisen tarve kasvaa työelämässä voimakkaasti, joten sen opiskelu on tärkeää. Tämän lisäksi alalla tarvitaan hyvin monenlaisia osaamista. Asiakasnäkökulman ymmärtämisessä ja palveluratkaisuiden kehittämisessä mm. sosiaaliset taidot, myyntitaito, kirjoittaminen, luovuus ja kielitaito ovat sellaisia vahvuuksia, joita jatkossa tarvitaan yhä enenevässä määrin työssä kuin työssä. Tärkeintä on kuitenkin halu oppia uutta, toteaa Näätänen.

www.teknologiateollisuus.fi/fi/TeknologiaTiistai

 

Lisätietoja:

projektiasiantuntija Kiti Venäläinen, puh. 040 663 0546, kiti.venalainen@xamk.fi