Suomenlahden meriliikenne on kasvanut merkittävästi viime vuosina, kokonaisliikenteen ollessa jo noin 340 miljoonaa tonnia. Pietarin alueen satamien liikenne on kuluvana vuonna noin 250 miljoonaa tonnia, mistä merkittävä osuus on nesteliikennettä. Myös poikittainen matkustajaliikenne Suomenlahdella on vilkasta. Tämä merkittävä kasvu, Suomenlahden rajallinen koko ja merialueen haavoittuva luonto asettavat haasteita alueen öljyntorjuntavalmiudelle.

SIMREC-hankkeessa kehitetään yhteisesti Kotkassa ja Pietarissa sijaitsevien simulaattorien avulla eri osapuolten öljyntorjuntavalmiutta yhdistämällä merenkulun navigoinnin ja öljyntorjunnan simulaattoreita. Simulaatioharjoituksissa voidaan säätää olosuhteita, kuten merenkäyntiä, näkyvyyttä ja jääolosuhteita erilaisissa öljyntorjuntaskenaarioissa. Myös tiedonkulun ja päätöksenteon menettelyjä käydään yhdessä läpi, jolloin nopea reagointi on mahdollista. Tulosten perusteella annetaan suosituksia. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkilla on runsaasti kokemusta vastaavanlaisesta simulaatiokoulutuksesta esimerkiksi päättyneen Scaroil-projektin kautta.

Suomenlahti on reunavaltioille tärkeä virkistys- ja taloudellisen hyvinvoinnin alue. Kansainvälinen merenkulkuorganisaatio IMO ja Helcomin Itämeren toimintaohjelma suosittavat öljyntorjuntavalmiuden vastaavan alueellisia riskianalyysejä. SIMREC-hankkeen tavoitteena on kehittää öljyntorjunnan yhteistoimintaa ja teknisiä valmiuksia tehokkaasti ja turvallisesti ja sitä kautta varmistaa merialueen ympäristön tilan parantamista.

Hankkeen päärahoittaja on Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 –ohjelma. SIMREC-hankkeen koordinoi Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus Kotkasta. Hankepartnereina ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Waterways ja State Marine Technical University of Saint Petersburg. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019- 31.8.2022 ja sen kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Riitta Kajatkari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 526 2202, tutkimuspäällikkö Justiina Halonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 044 702 8514

Hankkeen verkkosivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/simrec-simulators-for-improving-cross-border-oil-spill-response-in-extreme-conditions/