Hoitoalan ahdinko ja työvoimapula on otettava avoimeen keskusteluun aluevaalien lähestyessä. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta huolta herättää erityisesti sairaanhoitajakoulutuksen laskevat hakijamäärät.

Xamkin hyvinvoinnin koulutusalajohtaja Katri Ryttyläinen-Korhosen mukaan tilanne on erittäin kriittinen hoitoalan tulevaisuuden kannalta. Samalla keskusteluun tulee nostaa ammattikorkeakoulujen sote-sektorille maksamat harjoittelumaksut, joista vapauttaminen toisi koulutukseen valtakunnallisesti miljoonien lisärahoituksen. Ryttyläinen-Korhonen esittää huolensa,  mutta myös toimenpide-ehdotuksensa tilanteen parantamiseksi.

 

 

Sairaanhoitajien tarve on suuri Suomessa.

 

 

 

Sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima kärsii hoitoalan huonosta maineesta

Hoitoalalla on huutava pula osaavasta työvoimasta. Tulevina vuosina eläköityminen kiihtyy ja uusia osaajia tarvitaan. Negatiivinen julkinen keskustelu syö kuitenkin vetovoimaa alalle hakeutuvien joukossa.

”Sairaanhoitajien kouluttajana olen huolissani merkittävästi vähenevästä hakijamäärästä – viimeisten vuosien aikana sairaanhoitajaopintoihin hakee yhä harvempi. Tämä ei ole ainoastaan huoli meidän alueellamme Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa, vaan muuallakin Suomessa”, toteaa Ryttyläinen-Korhonen.

Xamkin hyvinvointialan koulutusasiantuntijat ehdottavat sote-alan työnantajille toimintamallia, jossa tarjoavat koulutusosaamisensa suoraan työnantajien käyttöön.

1) Työhyvinvointi kuntoon

  • Räätälöityä johtamiskoulutusta työyhteisöille ammattikorkeakoulujohtoisesti.
  • Harjoitteluohjauksen kehittäminen työpaikoilla.

Xamk on valmis koulutusorganisaationa tekemään voitavansa, mutta Ryttyläinen-Korhonen huomauttaa, että hoitajien edellytykset tehdä työnsä hyvin ovat riippuvaisia myös laajemmista resurssikysymyksistä: “Sekä potilas että hoitaja ansaitsevat mahdollisuuden parhaaseen hoitoon, eikä vain siihen, mitä ehditään.”

2) Sairaanhoitajien urapolku toimivaksi ja näköaloja avarrettava

  • Urallaan eteenpäin tahtovat henkilöt on saatava joustavasti avuksi osaajapulaan.
  • Sairaanhoitajille tulee tarjota monipuolinen näkymä tulevaisuuden erilaisiin työtehtäviin.

3) Työperäistä maahanmuuttoa tuettava osaamista lisäämällä

  • Työelämän ja koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä vahvistettava työperäisen maahanmuuton mahdollistamiseksi.
  • Työyhteisöjen monikulttuurista osaamista on kehitettävä, jotta työperäinen maahanmuutto toimii parhaalla tavalla.

Sote-uudistukseen jäänyt eri koulutusmuotojen yhdenvertaisuutta loukkaava käytäntö

Ammattikorkeakoulut haluavat kiinnittää päättäjien huomion myös siihen, että AMK:t maksavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluista työnantajille muista koulutuksen järjestäjistä poiketen. Ammatillisen koulutuksen reformi poisti 2. asteen opiskelijoiden harjoittelumaksut ja lääkäreiden harjoittelun maksaa valtio.

Nykyinen ammattikorkeakoulujen harjoittelumaksukäytäntö on vakiintunut tapa, joka ei perustu säädöksiin tai työehtosopimuksiin. Harjoittelumaksuja maksetaan valtakunnallisesti vuosittain 8 miljoonaa euroa. Tällä summalla voisi kouluttaa 1000 uutta alan osaajaa.

 

Yhteinen asia vaatii yhteisiä toimenpiteitä

Katri Ryttyläinen-Korhonen.Ammattikorkeakoulut haluavat löytää yhdessä kaikkia osapuolia hyödyttävän ratkaisun. Ammattikorkeakoulut ovat sote-alan merkittävin kouluttajia – vuosittain valmistuu yli 10 000 osaajaa. Xamk on yksi suurimmista alan kouluttajista – 2021 Xamkista valmistui yli 800 ammattilaista.

Katri Ryttyläinen-Korhonen korostaa, että aluevaalien lähestyessä on käytävä laaja-alaista keskustelua asioiden juurisyistä – ja mahdollisista ratkaisuista. Perustettavien hyvinvointialueiden valtuustot valmistelevat ja tekevät koko Suomen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä päätöksiä.

Lisätietoja:
Katri Ryttyläinen-Korhonen
Koulutusalajohtaja, hyvinvointi
p. 040 5205907
katri.ryttylainen-korhonen@xamk.fi

Katso lisää:
One pager, hoitoalan kehityssuunta (pdf)
One pager, sote-alan harjoittelumaksut (pdf)