Soteuttamo on Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille.  Tavoitteena on lisätä valmiuksia menestyä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Tilaisuuksia on järjestetty ympäri Suomea lähes 20.

Kymenlaakson sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan pk-yrittäjät kutsutaan Soteuttamo Kymenlaakso -tilaisuuteen 25.4. Kouvolaan. Tilaisuuden pääteemana on yrittäjän tukeminen palveluntuottajana.  Tilaisuuden tavoitteena on synnyttää uusia verkostoja yli toimialarajojen.

Kymsoten hallintojohtaja Ari Nevalainen kertoo puheenvuorossaan Kymsotesta yrittäjän kumppanina. Ääneen pääsee itsekin sote-yrittäjä, tutkimuspäällikkö Heli Peltola Xamkista. Lisäksi ohjelmassa on monipuolista sisältöä yrittäjän arkeen liittyen. Esimerkiksi tietoa oman liiketoiminnan kiihdyttämisestä sekä kulttuurin mahdollisuuksista tukea yrittäjää palveluntuottajana. Verkostoitumiskahvien lomassa osallistujat voivat tutustua osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ständeillä.

Tilaisuuden pääjärjestäjinä ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Mukana tilaisuuden innovoimisessa ovat olleet myös Kymsote, Kymenlaakson liitto, KSAO, Kinno, Cursor, Kymen Yrittäjät sekä Socom.

Soteuttamo tilaisuuksien jatkuvuudesta maakunnassa vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Soteuttamo -tilaisuuksia järjestetään Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tämän vuoden aikana yhteensä viisi kertaa.

 

Lisätietoja tilaisuuksista:
Tarja Kähärä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 248, sähköposti tarja.kahara@ely-keskus.fi