Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen (vas.), Suur-Savon Energiasäätiön hallituksen puheenjohtaja Ahti Myllys, säätiön asiamies Kalle Ervasti sekä kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi

Suur-Savon Energiasäätiö on lahjoittanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle Xamkille merkittävän 300 000 euron summan. Se on Xamkin varainhankintakampanjan suurin yksittäinen lahjoitus. Xamk sijoittui ammattikorkeakoulujen joukossa varainhankinnassa kärkipäähän. Xamkin varainhankinta jatkuu tämän vuoden ajan.

Suur-Savon Energiasäätiö tukee pyrkimyksiä, jotka edistävät seutukunnallisen energiahuollon kehittämistä, kotimaisen energian käyttöä, energian säästämistä ja sähkönjakelun nykyaikaistamista. Säätiö muun muassa myöntää tutkimusapurahoja ja avustuksia. Säätiö käyttää vuosittain noin miljoona euroa erilaisiin hankkeisiin ja se on panostanut myös ympäristökysymyksiin ja nuoriin.

–  Lahjoittaja pitää Xamkin työtä merkittävänä ja on pitänyt tarpeellisena sen tukemista taloudellisesti, asiamies Kalle Ervasti Suur-Savon Energiasäätiöstä sanoo.

–  Kiitämme lämpimästi Suur-Savon Energiasäätiötä tästä arvokkaasta lahjoituksesta! Se on suuri luottamuksen osoitus meille, mutta myös arvoaan suurempi panostus, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö tuplaa vuonna 2018 varainhankintakampanjassa saadut lahjoitukset, rehtori Heikki Saastamoinen kiittää.

– Kyse on suurimmasta yksittäisestä lahjoituksesta, toteaa kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi tyytyväisenä.

– Mittava lahjoitus vahvistaa merkittävästi ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia osallistua seutukunnallinen energiahuollon kehittämiseen, mihin kuuluvat myös energian säästämisen ja kestävän energiatuotannon uudet ratkaisut, korostaa Niemi.

 

Varainhankinta jatkuu vuoden 2019 loppuun

Ammattikorkeakoulut saivat vuonna 2017 luvan kerätä varoja rahankeräyksillä. Varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen, johon valtio osallistuu yhteensä 24 miljoonalla eurolla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun varainhankinta jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2018 aikana saadut lahjoitukset oikeuttavat valtion vastinrahaan. Xamk sai vuonna 2018 noin 1,36 miljoonaa euroa lahjoituksina.

Lahjoittamalla Xamkin tuottamaan osaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen lahjoittajat voivat ovat mukana rakentamassa Kaakkois-Suomen ja koko maan elinvoimaa ja hyvinvointia. Lahjoituksia voivat tehdä sekä yksityishenkilöt että yritykset ja yhteisöt minkä suuruisena tahansa.

Lisätietoja lahjoittamisesta www.xamk.fi/varainhankinta.

 

Lisätiedot

Suur-Savon Energiasäätiö
Asiamies Kalle Ervasti, saatio (at) ervasti-kunnas.fi, 044 036 5333

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, heikki.saastamoinen (at) xamk.fi, puh. 050 312 5151
Kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, kalevi.niemi (at) xamk.fi, puh. 040 569 8901