Syksyn tulokyselyyn vastasi yhteensä 982 opiskelijaa, joka on noin 74 % syksyllä opintonsa aloittaneista opiskelijoista. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,51 (+0,02).

 

Parhaimmat keskiarvot antoivat Kotkan sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat, joiden kokonaiskeskiarvo oli 3,82. Hyviä tuloksia oli myös Kouvolan sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu 3,77 ja Kotkan ensihoito 3,76 ja Savonlinnan fysioterapia 3,75.

 

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat:

  • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 3,96 (-0,02)
  • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut 3,73 (+0,01)
  • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,53, joka oli kuitenkin kyselyn eniten laskenut keskiarvo (-0,18).

 

Eniten nousseita keskiarvoja olivat:

  • Opiskelijoiden intranetin (Student) käyttökelpoisuus, joka oli 3,35 (+0,21)
  • Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet, joka oli 3,24 (+0,14).

 

Kehitettävää oli:

  • Opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa 3,01 (+0,04).

 

Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja haluavat jatkaa opintojaan Xamkissa. Kysymyksen ”Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija” -keskiarvo oli 3,45 (-0,02).  Opiskelijoista 98 prosenttia aikoo opiskella omassa koulutuksessaan tutkintoon saakka.

 

HOPSit on tehty. Vastanneista 78 prosenttia oli käynyt HOPS-keskustelun ja mahdollisuus HOPSin tekemiseen on ollut 93 prosentilla.

 

Tulokyselyyn oli lisätty kaksi kysymystä liittyen oppimisväyliin:

  • Minulle on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja nopeutetusti
  • Minulle on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja työssäkäyntiin integroiden.

 

Vastanneista 82 prosenttia vastasi, että hänelle on kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja nopeutetusti ja 65 prosenttia vastasi, että oli kerrottu mahdollisuudesta suorittaa opintoja työssäkäyntiin integroiden.

 

Tämän lukuvuoden aikana tulokyselyssä on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, hakiko opiskelija yhteishaussa vai lisähaussa ja kysymyksiä imagotekijöistä. Näistä tuloksista tehdään erillinen yhteenveto.

 

Kyselytuloksia käsitellään opetuksen johtoryhmässä ja laatutiimissä. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri koulutusyksiköiden kehittämisfoorumeilla. Jos koulutuksen kokonaiskeskiarvo jäi alle tavoitetason 3,25, koulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma keskeisten kohtien korjaamiseksi.

 

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.

 

 

 

AMK-tutkinto Xamk kevät 2017 n=406/584=69,2% Xamk syksy 2017 n=982/1322=74,3% ero Muuta
Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet ovat 3,10 3,24 0,14 Noussut!
Opiskelijoiden intranetin (Student) käyttökelpoisuus on 3,14 3,35 0,21 Eniten noussut KA!
Verkko-oppimisympäristön (Moodle) käyttökelpoisuus on 3,49 3,45 -0,04
Olen tutustunut koulutukseni sisältöön ja tavoitteisiin 3,25 3,34 0,09
Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut 3,72 3,73 0,01 2. paras
Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut 3,98 3,96 -0,02 Paras!
Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan 3,58 3,51 -0,07
Miten seuraavat väite kuvaa koulutustasi? Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva. 3,71 3,53 -0,18 3. paras
Opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa 2,97 3,01 0,04 kehitettävää
Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija. Tämä väite kuvaa tilannettani 3,47 3,45 -0,02
KOKONAISKESKIARVO 3,49 3,51 0,02