Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin alueellinen kulttuurin kehittämistehtävä Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen julkaisee kehittämistehtävää tukevia oppaita. Perjantaina 16.10.2020 osana Taide, kulttuuri ja liiketalous webinaaria julkaistiin kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koposen opinnäytteen pohjalta tehty opas Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle.

 

Opas käsittelee tilaustöissä huomioitavia asioita taiteilijan näkökulmasta. Se on jaettu aihe- ja aika-alueisiin ennen tilaustyöstä sopimista, työskentelyn aikana ja teoksen luovutuksen jälkeen. Opas sisältää viisi erilaista työkalua, joiden avulla taiteilija voi hahmottaa tulevien tilaustyöprosessien kulkua, omia reunaehtojaan ja unelmiaan sekä varautua tulevien hankkeiden mukanaan tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Taiteilijan ja tilaajan yhteisen päämäärän asettamista ja toteuttamista varten taiteilijan tulee selvittää itselleen omat tarpeensa, arvonsa ja unelmansa sekä hahmottaa oma roolinsa taiteen asiantuntijana.

 

Oppaan kehittäminen on tapahtunut palvelumuotoilun menetelmin. Palvelumuotoiluprosessin keskiössä ovat ne ihmiset, joille palvelua suunnitellaan sekä heidän kokemuksensa, odotuksensa, motivaatiotekijänsä ja arvomaailmansa. Tietoa oppaan kehittämistä varten on kerätty taiteilija-, asiantuntija- ja tilaajatahohaastatteluin.

 

Vuonna 2019 kuntien kulttuuritoimintalaki uudistui perusteellisesti. Lain tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuudet luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Laki määrittelee kunnan tehtävät ja rohkaisee niitä rajoja ylittävään yhteistyöhön niin kunnan sisällä kuin muutoinkin. Kunnan tulee myös luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

 

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on uudistettuun kulttuurilakiin pohjaava alueellinen kehittämistehtävä, jonka toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Hankkeen päärahoittajana on OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (erityisavustus).

 

Oppaan voi ladata sähköisesti oheisen linkin kautta Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle

Se löytyy myös Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen -hankkeen sivuilta (www.xamk.fi/eloajailoa), tai painetun version voi tilata Eloa iloa projektipäälliköltä.

 

Lisätietoja:

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XAMK, Luovien alojen tutkimusyksikkö, Piia Kleimola, projektipäällikkö, puh. 050 3059392, piia.kleimola@xamk.fi

Saija Koponen, kuvataiteilija, palvelumuotoilija, puh. 050 549 4597, saija@saijakoponen.fi, www.saijakoponen.fi