Tammikuussa 2017 opintonsa aloittaneiden päivä- ja monimuoto-opiskelijoiden tulokyselytulokset ovat valmistuneet

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 406 eli 69,2 prosenttia tammikuussa aloittaneista opiskelijoista. Kyselyn kokonaiskeskiarvo oli 3,49. Parhaimmat keskiarvot antoivat englanninkielisen Double degree -koulutuksen Building services engineering -opiskelijat, joiden kokonaiskeskiarvo oli 3,98 ja fysioterapiaopiskelijat, jonka kokonaiskeskiarvo oli 3,78.

Xamkissa yhteistyö sujuu hyvin ja opiskeluympäristöä pidetään viihtyisänä ja toimivana. Koko kyselyn paras keskiarvo oli kysymyksessä ”Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut” jonka keskiarvo oli 3,98. Myös henkilöstön kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Kysymyksen ”Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut” -keskiarvo oli 3,72. Parhaimpien keskiarvojen joukossa oli myös ”Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva”, joka keskiarvo oli 3,71.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja vain harva aikoo lopettaa opinnot. Kysymyksen ”Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija” -keskiarvo oli 3,47. Opiskelijoista 97,5 prosenttia aikoo opiskella omassa koulutuksessaan tutkintoon saakka.

HOPS-keskustelut on käyty ja HOPSit on tehty pääosin kaikissa koulutuksissa. 81 prosenttia oli käynyt HOPS-keskustelun ja mahdollisuus HOPSin tekemiseen on ollut 87,6 prosentilla.

Kehitettävää on opiskelijatuutoroinnissa sekä opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvissä ohjeissa. Kysymyksen ”Opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa” -keskiarvo oli kyselyn huonoin keskiarvo (2,97). Kysymyksessä oli myös eniten hajontaa (keskihajonta 1,1) ja arvosanan 1 = Huonosti oli antanut 24 opiskelijaa.  Kysymyksen ”Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet ovat” keskiarvo oli 3,1. Studentiin liittyvä kysymys ”Opiskelijoiden intranetin, (Student) käyttökelpoisuus on” -keskiarvo oli 3,14, joka oli tämän kyselyn kolmanneksi huonoin keskiarvo.

Kyselytuloksia käsitellään johtoryhmässä, opetuksen johtoryhmässä ja laatutiimissä. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri koulutusyksiköiden kehittämisfoorumeilla opiskelijavastaavan johdolla. Jos koulutuksen kokonaiskeskiarvo jäi alle tavoitetason 3,25, koulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma keskeisten kohtien korjaamiseksi.

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.

 

Koulutus Xamk kokonais-keskiarvo 2017 (406/584 = 69,2 %) alin KA korkein KA Muuta
Opintojen aloittamiseen ja opiskeluun liittyvät ohjeet ovat KA 3,10 2,61 4,14
Opiskelijoiden intranetin, Studentin käyttökelpoisuus on KA 3,14 2,89 3,43
Verkko-oppimisympäristön (Moodle) käyttökelpoisuus on KA 3,49 3,20 4,14
Olen tutustunut koulutukseni sisältöön ja tavoitteisiin KA 3,25 2,93 4,20
Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut KA 3,72 3,17 4,29 2. paras KA
Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut KA 3,98 3,38 4,43 Paras KA
Koulutukseni opiskelijoita kuunnellaan ja kannustetaan KA 3,58 3,00 3,98
Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva. 3,71 3,18 4,06 3. paras KA
Opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa KA 2,97 1,92 4,00
Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija. Tämä väite kuvaa tilannettani KA 3,47 3,10 4,14
Kokonais KA 3,49 3,11 3,98