Johtoryhmä päätti, että Xamk avaa opetusta asteittain, niin että tämän vuoden alussa (tammikuu 2022) aloittaneille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille järjestetään lähiopetusta 14.2. alkaen.

Epidemiatilanne on edelleen melko vaikea sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa, mutta rajoituksista on alettu vähitellen luopua.  Myös sosiaali- ja terveysministeriö on luopunut korkeakoulujen maanlaajuisesta etäopetussuosituksesta.

-Haluamme, että uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja liittymään kunnolla osaksi Xamkin yhteisöä. Päätimme, että teemme sen nyt heille mahdolliseksi, kun rajoituksia muutenkin puretaan, rehtori Heikki Saastamoinen sanoo.

Kaikki muut opiskelijat palaavat lähiopetukseen 7.3. eli aiemman päätöksen mukaisesti.

Henkilökunnan etätyösuositus jatkuu aiemman päätöksen mukaisesti eli on voimassa 6.3. saakka.

Liikuntatilat ja -ryhmät

 

Muutoksia aiempiin tietoihin tulee seuraavasti:

Kotkan kampuksen kuntosali avataan 3.2. alkaen.

Xamk Sportsin järjestämät ryhmäliikuntatunnit ja liikuntavuorot Mikkelissä ja Savonlinnassa voidaan käynnistää 7. helmikuuta alkaen. Toiminnalle on tehty erillinen turvallisuussuunnitelma. Liikunta-aikatauluja päivitetään Luxiin sitä mukaa, kun toimintaa saadaan käynnistettyä – katso Mikkelin liikunnan ja Savonlinnan liikunnan sivuilta lisätietoa (vaatii kirjautumisen).

 

Matkustaminen

 

Henkilökunnan ulkomaan matkojen rajoituksista luovutaan siten, että matkoja voi jo suunnitella ja niille voi lähteä 7.3. alkaen. Ulkomaanmatkojen riskienarviointien osalta poikkeustilanneohjeistuksesta luovutaan ja palataan Xamkin matkustusohjeen mukaiseen malliin.

 

Lisätietoja:

  • Xamkin koronaohje
  • Opetuksen järjestelyistä opiskelijat saavat lisätietoja opintojaksojen opettajilta
  • Kysymykset: korona@xamk.fi