Kiinnostus 5G:n eli viidennen sukupolven mobiiliteknologian tuomia mahdollisuuksia kohtaan kasvaa nopeasti ja maailmanlaajuisesti. Samalla kasvaa tarve kouluttaa uusia osaajia, jotka tiedostavat mahdollisuudet ja osaavat hyödyntää niitä.

Opiskelijavetoisen Start North -yhteisön tavoitteena on nopeuttaa uuden teknologian omaksumista ja hyödyntämistä yhteiskunnassamme.

– 5G-teknologian tuomista mahdollisuuksista ja sen ympärillä kasvavasta metelistä huolimatta markkinoilta on puuttunut helposti saatavilla oleva koulutus, joka tarjoaisi perustiedon ja ymmärryksen 5G-teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, sanoo Lauri Hollo Start North -yhteisöstä.

– Xamk haluaa olla mukana kehittämässä Suomea 5G-teknologiaa parhaiten osaavana ja hyödyntävänä maana. Olemme tuottaneet yhdessä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston ja Start North -yhdistyksen kanssa Basics of 5G -opintokokonaisuuden. Koulutuksen odotetaan myös edistävän koulutusvientiämme, kertoo tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruponen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, Xamkista.

Basics of 5G:n voi opiskella ilmaiseksi Xamk Pulse -verkkokaupassa

Basics of 5G -opintokokonaisuus tarjoaa perustiedot 5G-teknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Koulutus koostuu kahdestatoista moduulista, jotka voi toteuttaa haluamassaan järjestyksessä. Koulutus on kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus. Halutessaan kurssin suorittamisesta voi lunastaa sertifikaatin, 89 euron hintaan.

– Koulutus tarjoaa tietoa siitä, miten 5G-teknologiaa hyödynnetään jo tällä hetkellä teollisuudessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa, kulttuurialoilla, liikenteessä ja palvelualalla. Koulutuksessa on asiantuntijoita myös johtavista yrityksistä kuten Nokialta, Ericssonilta ja EY:ltä, toteaa 5G-teknologian kyberturvallisuutta Xamkissa opettava ja yksi koulutuksen asiantuntijoista, yliopettaja Martti Kettunen.

Basics of 5G:n kehittämisessä on Xamkissa hyödynnetty uutta tapaa tuottaa lyhyitä, verkossa suoritettavia kursseja.

– Tuotannossa on etsitty jokaiselle osa-alueelle paras mahdollinen tekijä. Tuotantotiimi koostuu monialaisista asiantuntijoista, kuten sisällöntuottajista, pedagogeista, mediatuottajista ja graafikoista, kertoo Xamkin kansainvälisten verkkokoulutusten kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Pekka Pulkkinen.

Kurssi suoritetaan Clanedoppimisympäristössä. Clanedin toimitusjohtaja Vesa Perälä pitää opintokokonaisuutta tärkeänä asiana maallemme, joten yritys lähti mielellään tukemaan ainutlaatuisen yhteisprojektin toteutusta.

Basics of 5Gverkkokurssia on kehitetty rinnakkain maailman johtavan 5G-kesäkoulun, 5G Hack the Mall:in kanssa. Xamk on yksi 5G-kesäkoulun toteuttajista yhdessä monien huippuyliopistojen kanssa. Basics of 5G ja 5G Hack the Mall ovat osa Xamkin ja Aalto-yliopiston strategista yhteistyötä.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Pekka Pulkkinen
040 630 0341, Pekka.Pulkkinen (at) xamk.fi