Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja Ammattiopisto Samiedu ovat käynnistäneet laajan koulutusprojektin, joka tähtää eteläsavolaisten rakennusalan yritysten kilpailukyvyn parantamiseen.

Vuoden alussa käynnistyneessä Rakes 2020 -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yrityslähtöisiä erikoiskoulutuksia eteläsavolaisille rakennusalan yrityksille. Mukana on 25 yritystä, joiden henkilöstön koulutustarve kartoitetaan ja joille suunnitellaan liiketoimintalähtöisesti henkilöstön osaamista lisäävät täsmäkoulutukset.

Projektin tavoitteena on lisätä rakennusalan yritysten suunnittelu- ja teknologiaosaamista erityisesti teollisen puurakentamisen sekä taloautomaatiotekniikan aloilla. Etelä-Savossa puutuoteteollisuus on kasvava ala, jolle halutaan lisää osaajia ja samalla vahvistaa myös nykyisten työntekijöiden ammattitaitoa.

Hankkeessa Samiedu kehittää teollisen puurakentamisen koulutussisältöjä sekä pilotoi niitä yritysten tarpeisiin. Esedu toteuttaa yrityksille korjaus- ja saneerausrakentamisen koulutussisältöjä.
– Etelä-Savon oppilaitoksilla on kyky ja mahdollisuus vastata maakunnan rakennusalan yritysten koulutustarpeisiin. Käynnistynyt yhteistyö on merkittävä panostus alan osaamiseen, Rakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen toteaa.

Erikoiskoulutusten piirissä on yhteensä 400 työntekijää eteläsavolaisissa yrityksissä. Henkilöstön ja siten yritysten osaamistason kasvu lisää rakentamisen laatua, työturvallisuutta, tuottavuutta ja yritysten kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-30.6.2020 ja sen rahoitus on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Alueellisesti hanketta rahoittaa oppilaitosten ja Euroopan Unionin sosiaalirahaston lisäksi Etelä-Savon Ely-keskus.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö TkT Anti Rohumaa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, anti.rohumaa@xamk.fi, p. 041 5174 661
Tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, lasse.pulkkinen@xamk.fi, p. 044 5715861
Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Rakennusteollisuus RT ry, kimmo.anttonen@rakennusteollisuus.fi, p. 050 449 3479