Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut 50 paikkakunnalla eri puolella Suomea järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden yritysten kanssa Teknologiatiistai-tapahtumia 26.11.2019.
Savonlinnassa Teknologiatiistaita vietetään aamupäivällä Talvisalon koululla ja iltapäivällä Mertalan koululla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk järjestää tapahtuman yhteistyössä Ammattiopisto SAMIedun, Andritz Oy:n ja Joros Oy:n kanssa. Talvisalon ja Mertalan koulujen yläkoululaiset sekä Heikinpohjan koulun 6. luokkalaiset oppilaat pääsevät päivän aikana tutustumaan teknologia-alaan.

SAMIedu tarjoaa Teknologiatiistaina alueen peruskoululaisille tietoa teknologia-alasta ja välittää alan opiskelijoiden omia kokemuksia opiskelusta ammattiopistossa. Mukana esittelyssä on muun muassa UR-robotti sekä 3D-tulostin.

Xamk esittelee biotuotetekniikan sekä teollisen puurakentamisen koulutusohjelmia. Insinööriopiskelijat tutustuttavat koululaisia alaan. Oppilaat pääsevät Xamkin pisteellä tutustumaan biotuotteisiin sekä pelaamaan ja tunnistamaan muun muassa rakennusmateriaaleja.

Mukana päivässä ovat esittelemässä toimintaansa myös teknologia-alan yritykset Joros Oy ja Andritz Oy.

Savonlinnassa monipuolista teknologia-alan koulutusta

Savonlinnassa voi opiskella teknologia-alaa sekä SAMIedulla että Xamkilla. Teknologia-alat ovatkin tärkeä osa Savonlinnan koulutustarjontaa.

SAMIedu tarjoaa monipuolisia käytännön opiskelumahdollisuuksia alalla ja sillä on tiivistä koulutusyhteistyötä talousalueen yritysten kanssa. Xamk vastaa yritysten osaamistarpeisiin kouluttamalla eri alojen insinöörejä (AMK), lisäksi yhteistyötä tehdään jatkuvasti teknologia-alan yritysten kanssa.

Yritykset rohkaisevat nuoria alalle

Yritykset tarvitsevat alan osaajia ja töitä on tarjolla tälläkin hetkellä Savonlinnan seudulla. Esimerkiksi hitsaajille ja insinööreille on jatkuvasti kova kysyntä. Yritykset haluavatkin rohkaista nuoria alalle, jolla pääsee tekemään monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä. Kaikkien ei myöskään tarvitse olla ”matikkaneroja”, sillä monenlaisia osaajia tarvitaan.

Joros Oy:n toimitusjohtaja Toni Pesonen korostaa, että työn luonne on muuttunut viime vuosien aikana todella paljon teknologia-alalla. – Ennen työssä vaadittiin työntekijöiltä paljon fyysisiä ominaisuuksia, nykyisin taas enemmän ongelmanratkaisua. Esimerkiksi meillä ennen putket taivutettiin lihasvoimin puulestejä vastaan. Nykyisin koneet hoitavat työn, mutta tekijällä pitää olla ymmärrys prosessista, jotta hän voi hallinnoida sitä.

– Nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevat lisää tietoa ja omakohtaisia kokemuksia ammattiin opiskelusta, työstä ja teknologia-alan merkityksestä. On tärkeää, että oppilaitokset ja yritykset yhdessä nostavat ammatillisen koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet näkyväksi, sanoo Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Milka Kortet.

Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta osaajaa pelkästään vuoteen 2021 mennessä. Rekrytointitarpeesta noin 40 % kohdistuu ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin tai muuten ammattitaidon hankkineisiin.

Teknologiatiistain Savonlinnassa järjestää Xamkin Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa – TEKOS 2020 -hanke. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Ely-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.
www.xamk.fi/tekos

 

Lisätietoja:

Teknologiatiistain verkkosivut: https://teknologiateollisuus.fi/fi/valtakunnallinen-teknologiatiistai

Timo Huoman, tiimipäällikkö, yritysasiamies, Ammattiopisto SAMIedu
timo.huoman@samiedu.fi, puh. 044 550 6652

Ritva Käyhkö, lehtori, biotuotetekniikka, Xamk, ritva.kayhko@xamk.fi, puh. 040 649 7513

Toni Pesonen, toimitusjohtaja, Joros Oy, toni.pesonen@joros.fi, puh. 050 594 5035

Milka Kortet, johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen, Teknologiateollisuus ry
milka.kortet@teknologiateollisuus.fi, puh. 050 569 7856