Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen.  Ensimmäinen versio julkaistu 4.3.2020, viimeisin päivitys 22.1.2021.

 

Uusimmat muutokset ja lisäykset 22.1.2021

XAMKIN KOTKAN JA KOUVOLAN KAMPUKSET ETÄOPETUKSESSA 14.2.2021 SAAKKA 

Kymsoten koronakoordinaatioryhmä linjasi, että Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti. Kymenlaaksossa koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa. 

 • Xamkin Kouvolan ja Kotkan kampusten kaikki opiskelijat, siis myös tammikuussa aloittavat uudet opiskelijat, ovat etäopetuksessa 14.2.2021 saakka. 
 • Simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt järjestetään suojauksesta huolehtien. 

Opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet etäopetuksesta opintojaksojen opettajilta. 

KAMPUSKOHTAISET POIKKEUKSET AUKIOLOISSA 

Epidemiatilanne vaihtelee paikkakunnittain. 20.1.2021 tilanteen mukaan

 • Kotka ja Kouvola ovat leviämisvaiheessa
 • Mikkeli on perusvaiheessa
 • Savonlinna on perusvaiheessa.

Epidemiatilanne vaikuttaa kampusten palveluihin seuraavasti:  

 • Kotkan kampuksen liikuntatilat ovat suljettuja 14.2.2021 asti 
 • Kouvolan kaupungin uimahallit ja sisäliikuntatilat ovat suljettuja 14.2.2021 asti  

__________________________________________________________________________________________________________________

 

KORONATARTUNTOJEN MÄÄRÄ ON NOUSUSSA – MUISTA EDELLEEN NÄMÄ! 

 • Älä tule sairaana tai oireisena kampukselle. Myöskään opiskelijaterveydenhuoltoon ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Noudata käsihygieniaa pesemällä kädet heti kampukselle saavuttuasi ja usein päivän aikana. Desinfioi kädet, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pidä turvaväliä, 1–2 metriä, myös luokkatiloihin mennessä ja niistä poistuttaessa sekä käytävällä jonottaessasi/odottaessasi.
 • Käytä kampuksilla joko itse hankkimiasi kankaisia tai paperisia maskeja tai Xamkin tarjoamia kangasmaskeja tai kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia. 
 • Henkilökunnan käyttöön on hankittu myös suojavisiirejä. 
 • Simulaatio- ja laboratorio-opiskelussa, pajatyöskentelyssä tai muussa vastaavassa harjoituksessa käytetään kirurgista nenä-suusuojaa, jotka jaetaan Xamkin toimesta.
 • Yski ja aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

Myös vapaa-ajan tapahtumissa tulee huomioida viranomaisten voimassa olevat ohjeet.

Jos sinulla on koronaviruksen oireita (kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli) tee oirearvio internetissä www.omaolo.fi tai soita päivystysapunumeroon 116 117, josta saat lisäohjeita testiin hakeutumisessa.

Suomessa koronavirustilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisää tietoa löytyy THL:n verkkosivulta.

MASKIsuosiTus KAMPUKSILLA 

Xamk suosittaa vahvasti, että opiskelijat käyttävät maskia kampuksilla. Maski voi olla kankainen maski tai kertakäyttöinen maski. Xamk on hankkinut sekä tutkinto- ja polkuopiskelijoille että työntekijöille kangasmaskit (2 kpl/hlö) kampuksilla käytettäväksi. 

Uusien opiskelijoiden aloittaessa opinnot maskeja jaetaan ja niistä viestitään tehostetusti. Jokainen uusi opiskelija noutaa 2 kpl kangasmaskeja kampusinfosta tai Kaakon toimistosta. Tämän lisäksi kampusten sisääntulojen yhteydessä on jaossa kertakäyttömaskeja sekä ohjeita maskin käyttöön. Lisäksi opettajat noutavat kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia kampusinfosta ja jakavat niitä maskittomille luokissa.   

Henkilökuntaa koskee toistaiseksi Työturvallisuuslakiin perustuva määräys käyttää aina kasvomaskia/-suojainta kampuksilla. Maskia käytetään myös visiirin kanssa. Visiiri on harkinnanvarainen lisäsuojavaruste. Yksin omassa huoneessa työskenneltäessä ei kuitenkaan tarvitse käyttää maskia. Jos työntekijällä on terveydellisiä syitä, joiden vuoksi ei voi käyttää kasvomaskia, järjestelyistä voi sopia esimiehen kanssa.  

Jos työntekijöille eivät Xamkin tarjoamat kangasmaskit riitä koko työpäiväksi esimerkiksi päivän pituuden vuoksi, voi tarvittaessa hakea kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia kampusinfoista.   

Huom.  Simulaatio- ja laboratorio-opetuksessa, pajatyöskentelyssä sekä muussa vastaavassa harjoituksessa käytetään aina kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia, jotka jaetaan kaikille osallistujille Xamkin toimesta.  Työskennellessä noudatetaan myös erikseen annettuja hygieniaohjeita.  

Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarpeen mukaan. 

KORONAVILKKU KÄYTTÖÖN

Suosittelemme vahvasti Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa. Sovellus helpottaa altistuneiden tavoittamista. Sovelluksen saa ladattua maksutta älypuhelimen sovelluskaupasta.

TOIMI NÄIN, JOS SAAT KORONAN OIREITA TAI ILMOITUKSEN ALTISTUMISESTA  

Jos saat koronaviruksen oireita tai terveysviranomaisilta tai Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta, toimi terveysviranomaisten tai Koronavilkun ohjeiden mukaisesti.  

Poistu heti kampukselta, tee oirekartoitus ja käy tarvittaessa julkisen terveydenhuollon testauksessa.   

Ilmoita lisäksi altistumisesta ja mahdollisesta testituloksesta Xamkiin seuraavasti. 

Jos olet opiskelija  

 • Siirry etäopetukseen. Ilmoita mahdollisesta altistumisesta tekstiviestillä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija Kirsi Kämäräisen numeroon 040 709 4836: kampuspaikkakunta, nimi ja ryhmätunnus. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.  
 • Ilmoita opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijalle myös tekstiviestillä, jos olet saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.  

Jos olet työntekijä  

 • Ilmoita esimiehellesi sekä mahdollisesta altistumisesta, etätyöhön siirtymisestä sekä myöhemmin positiivisesta testituloksesta. 

Voit palata kampukselle aikaisintaan 10 päivän jälkeen altistumisesta, mikäli olet oireeton ja testitulos on negatiivinen. Takana on oltava vähintään 2 oireetonta päivää.  

KAMPUSTEN PALVELUT

Kirjastot, opintotoimistot, Exam-tenttiakvaariot, ravintolat ja Xamkin harrastetilat (kunto- ja liikuntasalit, bänditila) pyritään pitämään auki ja niissä huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta.

kampuskohtaiset Poikkeukset aukioloissa

Epidemiatilanne vaihtelee paikkakunnittain. 20.1.2021 tilanteen mukaan

 • Kotka ja Kouvola ovat leviämisvaiheessa
 • Mikkeli on perusvaiheessa
 • Savonlinna on perusvaiheessa

Epidemiatilanne vaikuttaa kampusten palveluihin seuraavasti:

 • Kotkan kampuksen liikuntatilat ovat suljettuja 14.2.2021 asti 
 • Kouvolan kampuksella ei ole liikuntatiloja. Sen sijaan käytetään Kouvolan kaupungin liikuntatiloja, jotka ovat myös suljettuna 14.22021 saakka. Niiden aukiolojen osalta voi seurata  Kouvolan kaupungin koronatiedotusta  

Käytä verkkopalveluita!

Vaikka palvelut ovat avoinna, asioinnissa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluita – esimerkiksi opiskelutodistukset ja opintosuoritusrekisteriotteet voi tulostaa Pepistä.

Välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan turvallisesti.

Kirjaston ja ravintoloiden aukiolot

OPETUS JA TENTIT

Xamkissa on tehty päätös opetuksen hybridimallin jatkumisesta 7.3.2021 asti, mutta päätöstä muutetaan seuraavasti 11.1.-14.2.2021 Kotkan ja Kouvolan osalta.

Kotka ja Kouvola

Kymsoten koronakoordinaatioryhmä linjasi, että Kymenlaaksossa jatketaan tällä hetkellä käytössä olevilla suosituksilla ja rajoituksilla 14.2.2021 asti. Kymenlaaksossa koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa. 

 • Xamkin Kouvolan ja Kotkan kampusten kaikki opiskelijat, siis myös tammikuussa aloittavat uudet opiskelijat, ovat etäopetuksessa 14.2.2021 saakka. 
 • Simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt järjestetään suojauksesta huolehtien.

Opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet etäopetuksesta opintojaksojen opettajilta.

Mikkeli ja Savonlinna

Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla kevätlukukauden opiskelu aloitetaan hybridimallilla.

 • Lähiopetuksessa Mikkelissä ja Savonlinnassa ovat 11.1.2021 alkaen tammikuussa 2021 aloittavat ryhmät ja  syksyllä 2020 aloittaneet ryhmät.
  • Poikkeuksena tästä on Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa.
 • Mikkelin ja Savonlinnan jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä toistaiseksi.

Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla kaikille lähiopetuksena, ja niissä on suojainpakko.

Yleiset lähiopetuksen ohjeet

Kaikessa lähiopetuksessa noudatetaan viranomaisten turvallisuusohjeita. Turvallisuudesta huolehditaan ensisijaisesti pitämällä 1-2 metrin turvavälejä sekä noudattamalla käsihygieniaa ja maskisuositusta. Opettaja käyttää työskentelytapoja, jotka eivät vaadi lähikontaktia.  

Lähiopetuksessa samassa tilassa olevan ryhmän maksimikoko on 50 opiskelijaa. Tätä suuremmat ryhmät jaetaan useampaan tilaan. Jokaiselle aloittavalle ryhmälle on nimetty kotiluokka. 

Teoriaopetuksessa valitse paikkasi siten, että pystyt pitämään turvavälin muihin. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti. 

Opintojakson opettaja päättää, soveltuuko etäyhteydellä osallistuminen hänen lähiopetukseensa 

Myös käytännön opetuksessa pyritään järjestämään 1-2 metrin turvaväli. Koska tämä ei ole aina mahdollista, simulaatio-, laboratorio- ja pajatiloissa sekä muissa vastaavissa harjoituksissa käytetään Xamkin hankkimia kertakäyttöisiä suu- nenäsuojia, jotka jaetaan tiloissa Xamkin toimesta.  Lue tästä ohje niiden käytöstä.

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (ks. riskiryhmät THL:n sivulta), ota yhteyttä omaan opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (ks. Student-intrasta) sopiaksesi mahdollisista erityisjärjestelyistä. Sinulla tulee olla lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Opetuksen toteuttamista koskeva ohje opiskelijaryhmittäin

1. Syksyllä 2020 aloittaneet tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK) sekä tammikuussa 2021 aloittavAt tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK)

Syksyllä 2020 aloittaneet ja tammikuussa 2021 aloittavat opiskelijat suomenkielisissä ja englanninkielisissä koulutusohjelmissa ovat lukuvuoden suunnitelman mukaisesti lähiopetuksessa poikkeuksena Information Technology. 

Poikkeuksena Kotkan ja Kouvolan kampuksen opiskelijat, jotka opiskelevat kaikki etänä 11.1.-14.2.2021. Simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt järjestetään suojauksesta huolehtien.

 

2. Muut kuin syksyllä 2020 aloittaneet ja tammikuussa 2021 aloittavat tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK)

Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä toistaiseksi. Opettajat tiedottavat opintojaksojensa osallistujille etäopetuksen tarkemmista ohjeista. Tammikuusta 2021 alkaen voidaan jatkaville opiskelijoille järjestää erityisen painavasta syystä teoriaopetusta lähiopetuksena koulutuksen koulutusjohtajan päätöksellä.

Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot, pajatyöskentely ja muut vastaavat harjoitukset järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla lähiopetuksena.

3. Avoimen amk:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opiskelijat

Tammikuussa 2021 alkavat erilliset opinnot toteutetaan suunnitelmien mukaan, kampuksilla tai verkossa. Integroituja opintoja ja polkuopintoja koskevat samat koronavirusohjeet kuin tutkintokoulutuksiakin.

4. Kaikki ulkomailta saapuvat opiskelijat

Kaikki saapuvat opiskelijat ohjataan 10 päivän omaehtoiseen karanteeniin ennen kampuksille tai harjoitteluun saapumista. He osallistuvat opetukseen Xamkin linjausten ja koulutuksen suunnitelmien mukaan.

5. Opiskelijoiden vapaa-ajan matkat ulkomaille

Xamk suosittaa, että kaikkea vapaa-ajan matkustamista ulkomaille vältetään toistaiseksi. Jos matkustat ulkomaille vapaa-ajallasi, noudata kansallisia suosituksia omaehtoisesta karanteenista. Jos matkustat ulkomaille vapaa-ajallasi, tulee sinun ehdottomasti noudattaa 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia ennen kampuksella asiointia tai lähiopetukseen osallistumista. Katso lisätietoja THL:n verkkosivuilta. 

Tentit ja kypsyysnäytteet

Exam-tenttiakvaariot ovat käytössä ja akvaarioissa noudatetaan turvavälejä. Opiskelijoita pyydetään tenttimisen ja kypsyysnäytteen osalta seuraamaan opettajan ohjeita, opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa ja Studentia.

Ensisijainen kypsyysnäytteiden suorituspaikka on Exam-tenttiakvaario jollakin Xamkin kampuksella. Koronapandemian aikana voit halutessasi suorittaa kypsyysnäytteen valvottuna etätenttinä Teamsissa. 

Ohje:  

Kypsyysnäyte voidaan suorittaa valvottuna etätenttinä Teamsissa. Sovi kypsyysnäytteen suorittamisesta opettajasi kanssa. Sopiessasi tästä suostut samalla siihen, että kypsyysnäytettä valvotaan videoyhteydellä. Huomioi kypsyysnäytteen ajankohdasta sopiessasi se, että sinulla tulee olla käytössäsi rauhallinen paikka (kotonasi tai muualla) sekä riittävät laitteet ja verkkoyhteydet.   

Xamk voi käyttää etävalvonnassa ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita. Opettaja voi tarkistaa suoritusta varten henkilöllisyytesi. 

Etävalvontaan osallistuessasi suostut myös pitämään kameraa päällä. Taustan sumentaminen on sallittua. Sinulla on oikeus keskeyttää valvonta suorituksen aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen johtaa suorituksesi hylkäämiseen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Xamkin tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. 

Kypsyysnäytteen muista yksityiskohdista (esimerkiksi suorituksen aikana sallitut materiaalit) opettaja antaa sinulle tarkemmat tiedot. 

Kuljetukset

Opetukseen liittyvissä yhteiskuljetuksissa (esimerkiksi maastokursseille) tulee turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaa erityisen tarkasti. Opiskelijat käyttävät opettajan jakamia suu-nenäsuojuksia ohjeen mukaan.

Itseopiskelutilat

Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen. Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.

Lisätietoa opetuksen järjestelyistä

Opiskelijat voivat kysyä opetuksen järjestelyistä lisätietoja oman ryhmänsä ja opintojaksojensa opettajilta. Tietoa löytyy myös Xamkin viestintäkanavista (Student, Tuudo, opiskelijasähköposti) ja oppimisalustoilta, kuten Learnistä.

Opettajat voivat kysyä lisätietoa omalta esimieheltään.

HARJOITTEL​UT SUO​MESSA

Xamk noudattaa Valtioneuvoston suosituksia. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi-sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

KV-HARJOITTELUT JA ​​KV-VAIHDOT

Saapuvat vaihto-opiskelijat muista paitsi THL:n vihreäksi luokittelemista maista (ks. kartta) ​ohjataan 10 päivän omaehtoiseen karanteeniin  ennen kampuksille tai harjoitteluun saapumista. Vaihto-opiskelijat osallistuvat opetukseen Xamkin linjausten ja koulutuksen suunnitelmien mukaan.

Xamkista vaihtoon lähtevien vaihtoja valmistellaan, mutta valmistelussa otetaan huomioon kansalliset ohjeet ja viranomaisten suositukset.

OPISKELIJOIDEN VAKUUTUSTURVA ETÄOPISKELUSSA 

Mikäli viranomainen, kunta tai oppilaitos on päättänyt, että koronaviruksen vuoksi opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina. Mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta. 

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavana aikana. 

Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.  

TAPAHTUMAT

Xamk ei järjestä tilaisuuksia, joiden henkilömäärä ylittää viranomaisten asettamat rajoitukset tai suositukset:  

20.1.2021 voimassa ovat aluehallintovirastojen antamat suositukset:    

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yli 20 henkilön kokoontumiset sisä– ja ulkotiloissa 22.2.2021 saakka. Päätös koskee Xamkin osalta Mikkeliä ja Savonlinnaa.  
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yli 10 henkilön kokoontumiset sisä– ja ulkotiloissa 31.1.2021 saakka. Päätös koskee Xamkin osalta Kotkaa ja Kouvolaa.  

Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat henkilömäärärajoitukset eivät koske opetusta.

Tilaisuudet ja kokoukset järjestetään etänä, mikäli mahdollista. Tapahtumien järjestäjien tulee olla yhteydessä turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaaraan.

MATKUSTAMINEN OPISKELUN JA TYÖNTEON VUOKSI KAMPUSPAIKKAKUNNILLE  

Matkustaminen myös leviämisvaiheessa olevilta paikkakunnilta kampuksille on mahdollista opiskelun ja työnteon vuoksi. Kaikkea vapaa-ajan matkustamista on syytä edelleen välttää. 

HENKILÖSTÖN MATKUSTAMINEN JA OMAEHTOINEN KARANTEENI

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia matkustamisen suhteen.

Jos saavut Suomeen maasta, jonka kohdalla on voimassa matkustusrajoituksia, suositellaan kaikille 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saapumisen jälkeen.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

Xamkin henkilökunnan ulkomaan työmatkat on peruttu toistaiseksi.  Kotimaan matkojen osalta suositellaan etätapaamisia, vain välttämättömimmät matkat tehdään matkustusohjeen mukaisesti.

Ulkomaisten luennoitsijoiden ja vierailijoiden käynneistä Xamkissa tulee pidättäytyä toistaiseksi. 

Lisää tietoa

 

OHJEITA HENKILÖKUNNALLE

 

Henkilöstön tarkemmat ohjeet löytyvät Staff-intranetistä, koronaohjesivulta.

 

VARAUTUMINEN JA TIEDOTUS XAMKISSA

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Koronaepidemiatilanteen kehitystä seurataan kerran viikossa, jolloin johtoryhmä tekee päätöksiä ohjeista ja rajoituksista. Haluamme palata normaaliin toimintaan niin, että kaikki ovat kampuksilla paikalla, mutta vain jos se on turvallista.  

Kun epidemiatilanne rauhoittuu, päätös kampuksille palaamisesta tehdään niin, että kampuksille palataan neljän viikon kuluttua päätöksestä. Tavoitteena on, että palaamista varten on riittävästi aikaa opetusjärjestelyille, työjärjestysten tekoon ja opiskelijoiden asumisen ja arjen järjestelyihin. 

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Staff, Student, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
  ohje verkkosivulla, Staffissa ja Studentissa

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä. Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8.00-18.00. Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • Henkilöstö: oma esimies
 • Opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • Opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • Etäopetuksen järjestelyt: opintojakson opettaja

Median yhteydenotot: toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

 

Xamkin korona-tiedotteita

Xamkin koronavirukseen liittyvät tiedotteet löydät Ajankohtaista-sivulta.