Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen.  Ensimmäinen versio julkaistu 4.3.2020, viimeisin päivitys 12.10.2020.

Uusimmat muutokset ja lisäykset 12.10.

 • THL:n päivitetyn ohjeen mukaan koronaan liittyvän karanteenin pituus lyhenee 10 päivään. Sekä omaehtoisen että tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni on 12.10.2020 alkaen 10 päivää. 
 • Työntekijöiden on käytettävä kampuksilla ja tutkimusyksiköissämme kasvomaskia tai -suojainta myös visiirin kanssa. Visiiri on harkinnan varainen lisäsuojavaruste, joka täydentää kasvomaskin antamaa suojaa.

 

KORONATARTUNTOJEN MÄÄRÄ ON NOUSUSSA – MUISTA EDELLEEN NÄMÄ! 

 • Älä tule sairaana tai oireisena kampukselle. Myöskään opiskelijaterveydenhuoltoon ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Noudata käsihygieniaa pesemällä kädet heti kampukselle saavuttuasi ja usein päivän aikana. Desinfioi kädet, kun käsien peseminen ei ole mahdollista.
 • Pidä turvaväliä, 1–2 metriä, myös luokkatiloihin mennessä ja niistä poistuttaessa sekä käytävällä jonottaessasi/odottaessasi.
 • Käytä kampuksilla joko itse hankkimiasi kankaisia tai paperisia maskeja tai Xamkin tarjoamia kangasmaskeja tai kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia. 
 • Henkilökunnan käyttöön on hankittu myös suojavisiirejä. 
 • Simulaatio- ja laboratorio-opiskelussa sekä pajatyöskentelyssä käytetään kirurgista nenä-suusuojaa, jotka jaetaan Xamkin toimesta.
 • Yski ja aivasta paperinenäliinaan tai hihaan.

Myös vapaa-ajan tapahtumissa tulee huomioida viranomaisten voimassa olevat ohjeet.

Jos sinulla on koronaviruksen oireita (kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli) tee oirearvio internetissä www.omaolo.fi tai soita päivystysapunumeroon 116 117, josta saat lisäohjeita testiin hakeutumisessa.

Suomessa koronavirustilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisää tietoa löytyy THL:n verkkosivulta.

MASKIsuosiTus KAMPUKSILLA 

Xamk suosittaa vahvasti, että opiskelijat käyttävät maskia kampuksilla. Maski voi olla kankainen maski tai kertakäyttöinen maski. Henkilökuntaa koskee toistaiseksi Työturvallisuuslakiin perustuva määräys käyttää aina kasvomaskia/-suojainta kampuksilla. Maskia käytetään myös visiirin kanssa. Visiiri on harkinnanvarainen lisäsuojavaruste.Yksin omassa huoneessa työskenneltäessä ei kuitenkaan tarvitse käyttää maskia. Jos työntekijällä on terveydellisiä syitä, joiden vuoksi ei voi käyttää kasvomaskia, järjestelyistä voi sopia esimiehen kanssa. 

Xamk on hankkinut sekä tutkinto- ja polkuopiskelijoille että työntekijöille kangasmaskit (2 kpl/hlö) kampuksilla käytettäväksi.  Jos työntekijöille eivät nämä maskit riitä koko työpäiväksi esimerkiksi päivän pituuden vuoksi, voi tarvittaessa hakea kertakäyttöisiä suu-nenäsuojaimia kampusinfoista.  

Huom.  Simulaatio- ja laboratorio-opetuksessa sekä pajatyöskentelyssä käytetään aina kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia, jotka jaetaan kaikille osallistujille Xamkin toimesta.  Työskennellessä noudatetaan myös erikseen annettuja hygieniaohjeita.  

Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarpeen mukaan. 

KORONAVILKKU KÄYTTÖÖN

Suosittelemme vahvasti Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa. Sovellus helpottaa altistuneiden tavoittamista. Sovelluksen saa ladattua maksutta älypuhelimen sovelluskaupasta.

TOIMI NÄIN, JOS SAAT KORONAN OIREITA TAI ILMOITUKSEN ALTISTUMISESTA  

Jos saat koronaviruksen oireita tai terveysviranomaisilta tai Koronavilkun kautta ilmoituksen mahdollisesta koronavirukselle altistumisesta, toimi terveysviranomaisten tai Koronavilkun ohjeiden mukaisesti.  

Poistu heti kampukselta, tee oirekartoitus ja käy tarvittaessa julkisen terveydenhuollon testauksessa.   

Ilmoita lisäksi altistumisesta ja mahdollisesta testituloksesta Xamkiin seuraavasti. 

Jos olet opiskelija  

 • Siirry etäopetukseen. Ilmoita mahdollisesta altistumisesta tekstiviestillä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntija Kirsi Kämäräisen numeroon 040 709 4836: kampuspaikkakunta, nimi ja ryhmätunnus. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.  
 • Ilmoita opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijalle myös tekstiviestillä, jos olet saanut positiivisen tuloksen koronatestistä. Ilmoittaminen on vapaaehtoista.  

Jos olet työntekijä  

 • Ilmoita esimiehellesi sekä mahdollisesta altistumisesta, etätyöhön siirtymisestä sekä myöhemmin positiivisesta testituloksesta. 

Voit palata kampukselle aikaisintaan 10 päivän jälkeen altistumisesta, mikäli olet oireeton ja testitulos on negatiivinen. Takana on oltava vähintään 2 oireetonta päivää.  

 

KAMPUSTEN PALVELUT

Kirjastot, opintotoimistot, Exam-tenttiakvaariot, ravintolat ja Xamkin harrastetilat (kunto- ja liikuntasalit, bänditila) ovat auki ja niissä huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta.

Vaikka palvelut ovat avoinna, asioinnissa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan verkkopalveluita – esimerkiksi opiskelutodistukset ja opintosuoritusrekisteriotteet voi tulostaa Pepistä.

Välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan turvallisesti.

 

OPETUS JA TENTIT

Lukuvuosi toteutetaan osittain etä- ja osittain lähiopetuksessa.

Kaikessa lähiopetuksessa huolehditaan turvallisuudesta, ensisijaisesti pitämällä 1-2 metrin turvavälejä ja noudattamalla käsihygieniaa. Opettaja käyttää työskentelytapoja, jotka eivät vaadi lähikontaktia. Jokaiselle aloittavalle ryhmälle on nimetty kotiluokka.

Teoriaopetuksessa valitse paikkasi siten, että pystyt pitämään turvavälin muihin. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti.

Myös käytännön opetuksessa pyritään järjestämään 1-2 metrin turvaväli. Koska tämä ei ole aina mahdollista, simulaatio-, laboratorio- ja pajatiloissa käytetään Xamkin hankkimia kertakäyttöisiä suu- nenäsuojia, jotka jaetaan tiloissa Xamkin toimesta.  Lue tästä ohje niiden käytöstä.

Jos kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään (ks. riskiryhmät THL:n sivulta), ota yhteyttä omaan opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaan (ks. Student-intrasta) sopiaksesi mahdollisista erityisjärjestelyistä. Sinulla tulee olla lääkärintodistus riskiryhmään kuulumisesta.

Opetuksen toteuttamista koskeva ohje opiskelijaryhmittäin

1. Syksyllä 2020 aloittaneet tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK) sekä tammikuussa 2020 aloittaneet tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK)

Tänä vuonna aloittavat/aloittaneet opiskelijat  suomenkielisissä koulutusohjelmissa sekä Wellbeing Management ja Game Design -ohjelmissa ovat lukuvuoden suunnitelman mukaisesti  lähiopetuksessa.

Muissa englanninkielisissä tutkintokoulutuksissa (Information Technology, Environmental Engineering, Digital International Business, International Business Management) tänä vuonna aloittavat/aloittaneet opiskelevat etäopetuksessa toistaiseksi, kuitenkin vähintään 25.10. saakka.

2. Muut kuin tänä vuonna aloittaneet tutkinto-opiskelijat (AMK ja YAMK)

Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä toistaiseksi. Opettajat tiedottavat opintojaksojensa osallistujille etäopetuksen tarkemmista ohjeista. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla lähiopetuksena.

3. Avoimen amk:n, täydennyskoulutuksen ja tilauskoulutusten opiskelijat

Vuonna 2020 alkavat ja alkaneet opinnot toteutetaan kampuksilla tai suunnitelmien mukaan.

Aiemmin alkaneita koulutuksia koskevat samat periaatteet kuin tutkintokoulutuksissa, eli teoriaopetus järjestetään etäopetuksena ja käytännön opetus (simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely) lähiopetuksena.

4. Kaikki ulkomailta saapuvat opiskelijat

Kaikki saapuvat opiskelijat ohjataan kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin ennen kampuksille tai harjoitteluun saapumista. He osallistuvat opetukseen Xamkin linjausten ja koulutuksen suunnitelmien mukaan.

5. Opiskelijoiden vapaa-ajan matkat ulkomaille

Xamk suosittaa, että kaikkea vapaa-ajan matkustamista ulkomaille vältetään toistaiseksi. Jos matkustat ulkomaille vapaa-ajallasi, noudata kansallisia suosituksia omaehtoisesta karanteenista.

Tentit ja kypsyysnäytteet

Exam-tenttiakvaariot ovat käytössä ja akvaarioissa noudatetaan turvavälejä. Opiskelijoita pyydetään tenttimisen ja kypsyysnäytteen osalta seuraamaan opettajan ohjeita, opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa ja Studentia.

Maskisuositus kampuksilla

Xamk suosittaa maskien käyttöä kampuksilla. Maski voi olla kankainen maski tai kertakäyttöinen maski ja sitä suositellaan erityisesti käytettävän tilanteissa, joissa turvaväli 1–2 metriä ei toteudu. Xamk on hankkinut tutkinto- ja polkuopiskelijoille kangasmaskit, opiskelijakunta Kaakko tiedottaa asiasta opiskelijoille. 

Huom. Simulaatio- ja laboratorio-opetuksessa sekä pajatyöskentelyssä käytetään aina kertakäyttöisiä suu-nenäsuojia, jotka jaetaan kaikille osallistujille Xamkin toimesta. Työskennellessä noudatetaan myös erikseen annettuja hygieniaohjeita.

Xamk seuraa valtakunnallisia ja alueellisia maskisuosituksia ja tarkentaa omaa suositustaan tarpeen mukaan.

Kuljetukset

Opetukseen liittyvissä yhteiskuljetuksissa (esimerkiksi maastokursseille) tulee turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaa erityisen tarkasti. Opiskelijat käyttävät opettajan jakamia suu-nenäsuojuksia ohjeen mukaan.

Itseopiskelutilat

Pese tai desinfioi kädet ennen laitteiden käyttöä ja käytön jälkeen. Pyyhi kaikki käytössäsi olleet laitteet ja tarvikkeet (esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt, kaukosäätimet ja muut työvälineet) käytön jälkeen tarjolla olevilla puhdistusliinoilla.

Lisätietoa opetuksen järjestelyistä

Opiskelijat voivat kysyä opetuksen järjestelyistä lisätietoja oman ryhmänsä ja opintojaksojensa opettajilta. Tietoa löytyy myös Xamkin viestintäkanavista (Student, Tuudo, opiskelijasähköposti) ja oppimisalustoilta, kuten Learnistä.

Opettajat voivat kysyä lisätietoa omalta esimieheltään.

HARJOITTEL​UT SUO​MESSA

Xamk noudattaa Valtioneuvoston suosituksia. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi-sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

KV-HARJOITTELUT JA ​​KV-VAIHDOT

Saapuvat vaihto-opiskelijat kaikista maista ohjataan kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin ennen kampuksille tai harjoitteluun saapumista. Vaihto-opiskelijat osallistuvat opetukseen Xamkin linjausten ja koulutuksen suunnitelmien mukaan.

Xamkista vaihtoon lähtevien vaihtoja valmistellaan, mutta valmistelussa otetaan huomioon kansalliset ohjeet ja viranomaisten suositukset.

OPISKELIJOIDEN VAKUUTUSTURVA ETÄOPISKELUSSA 

Mikäli viranomainen, kunta tai oppilaitos on päättänyt, että koronaviruksen vuoksi opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina. Mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta. 

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavana aikana. 

Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.  

 

TAPAHTUMAT

Xamkissa ei järjestetä yli 50 henkilön tilaisuuksia tai tapahtumia toistaiseksi. Tilaisuudet ja kokoukset järjestetään etänä, mikäli mahdollista. Valmistumisjuhla 18.12.2020 on virtuaalinen.

Alle 50 hengen tilaisuuksien järjestelyissä huomioidaan turvavälit ja hyvä hygienia.Tapahtuman järjestäjä voi asettaa tapahtumaan osallistumisen edellytykseksi suojainten käyttämisen. 

Tapahtumien järjestäjien tulee olla yhteydessä turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaaraan.

 

HENKILÖSTÖN MATKUSTAMINEN JA OMAEHTOINEN KARANTEENI

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia matkustamisen suhteen.

Jos saavut Suomeen maasta, jonka kohdalla on voimassa matkustusrajoituksia, suositellaan kaikille 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saapumisen jälkeen.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

Xamkin henkilökunnan ulkomaan työmatkat on peruttu toistaiseksi.  Kotimaan matkojen osalta suositellaan etätapaamisia, vain välttämättömimmät matkat tehdään matkustusohjeen mukaisesti.

Ulkomaisten luennoitsijoiden ja vierailijoiden käynneistä Xamkissa tulee pidättäytyä toistaiseksi. 

Lisää tietoa

 

OHJEITA HENKILÖKUNNALLE

Xamkin työntekijät jatkavat etätyötä toistaiseksi, jos mahdollista. Mikäli työtehtävät niin vaativat, on mahdollista palata esimerkiksi osittain kampukselle työskentelemään. Tästä sovitaan esimiehen kanssa.

Kampuksella pyritään etätyön käytöllä takaamaan väljät työtilat.

Henkilöstön tarkemmat ohjeet löytyvät Staff-intranetistä, koronaohjesivulta.

 

VARAUTUMINEN JA TIEDOTUS XAMKISSA

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Staff, Student, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, Staffissa ja Studentissa

Koronaepidemiatilanteen kehitystä seurataan kerran viikossa, jolloin johtoryhmä tekee päätöksiä seuraavaa neljää viikkoa koskevista rajoituksista. Haluamme palata normaaliin toimintaan niin, että kaikki ovat kampuksilla paikalla, mutta vain jos se on turvallista.  

Kun epidemiatilanne rauhoittuu, päätös kampuksille palaamisesta tehdään niin, että kampuksille palataan neljän viikon kuluttua päätöksestä. Tavoitteena on, että palaamista varten on riittävästi aikaa opetusjärjestelyille, työjärjestysten tekoon ja opiskelijoiden asumisen ja arjen järjestelyihin. 

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä. Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8.00-18.00. Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • Henkilöstö: oma esimies
 • Opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • Opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • Etäopetuksen järjestelyt: oma opettaja

Median yhteydenotot: toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

 

Xamkin korona-tiedotteita

Xamkin koronavirukseen liittyvät tiedotteet löydät Ajankohtaista-sivulta. 

 

Jaa sivu