Xamk päivittää tätä sivua ajantasaisella ohjeistuksella koronavirukseen liittyen.  Ensimmäinen versio julkaistu 4.3.2020, viimeisin päivitys 8.6. klo 8.55.

XAMKIN OHJEET KORONAVIRUKSEN OSALTA

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 –tartuntatautiepidemia on levinnyt eri puolille maailmaa. WHO on määritellyt tilanteen pandemiaksi.

Suomessa tilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, joka tekee riskinarvion päivittäin. Lisää tietoa löytyy THL:n verkkosivulta.

OHJEITA KORONAVIRUKSELTA SUOJAUTUMISEEN JA SAIRASTUMISEN VARALTA

Katso ajankohtaiset ohjeet THL:n verkkosivuilta.

 

Kooste ohjeista päivämäärittäin:​

 

 

XAMKIN KIRJASTOT OVAT AVOINNA KESÄLLÄ KESÄAUKIOLOAIKOJEN MUKAISESTI; MUUT TILAT KAMPUKSILLA SULJETTUINA 2.8.SAAKKA

Xamkin kampukset ja kampusten ulkopuoliset tilat, kuten Xlab Kotkassa, ovat suljettuina 2.8.2020 saakka ja ovet ovat lukittuina. Myös Exam-tenttiakvaariot ja Xamkin harrastetilat (kunto- ja liikuntasalit, bänditila) ovat suljettuja 2.8.2020 saakka. Henkilökunta voi käydä kampuksilla hoitamassa työasioitaan kulkukortilla.

Normaalisti kampuksella saatavilla olevat palvelut (esimerkiksi opintotoimistot) ovat tarjolla verkossa. Opiskelutodistukset ja opintosuoritusrekisteriotteet voi tulostaa Pepistä.

Poikkeuksena tähän seuraavat asiat:

 • Xamkin tutkimuslaboratoriot, kuten ympäristölaboratorio, Mikpolis, Biosampo, Kuitulaboratorio, KymiLabs-betonilaboratorio ja 3K-tehdas ovat auki, mutta kaikki mahdollinen työ näissä yksiköissä tehdään etänä. Toiminnan kannalta välttämättömät asiakaskontaktit hoidetaan turvallisesti.
 • Kirjastot ovat auki kesäaikataulujen mukaisesti, tarkemmat tiedot kirjaston verkkosivuilla: https://kaakkuri.finna.fi/

 

Tilanne 3.8. alkaen:
Xamkin kampusten kaikki tilat avataan maanantaina 3.8.2020.

Xamkin ravintolat avataan seuraavasti: (www.xamkravintolat.fi)

 • Ravintola Stadiumi auki 8.6.2020 alkaen
 • Ravintolat Dexi, Talli, Junnu ja Kaari avataan 3.8.
 • Ravintolat Kasarmina ja Paja 10.8.

OPETUS JA TENTIT 31.7.2020 SAAKKA

Opetus järjestetään 31.7. saakka etäopetuksena. Tenttien osalta järjestetään vaihtoehtoisia tapoja. Exam-tenttiakvaariot ovat suljettuina eikä niissä voi suorittaa tenttejä 31.7.2020 asti. Opiskelijoita pyydetään seuraamaan opiskelijasähköpostia, Learn-alustaa (entinen Moodle) ja Studentia.

Kypsyysnäytteen voi suorittaa Learn- tai Teams-ympäristöissä aikarajoitettuna. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. E-Kampus ohjeistaa tarvittaessa.

Kampuksilla ei järjestetä tenttitilaisuuksia. Uusintatenttejä ei voi tehdä Examissa. Uusintatentit tehdään Learn-ympäristössä (entinen Moodle) tai opettajan erikseen määräämällä tavalla. Opettaja tiedottaa uusintatentistä opiskelijoille. Opintotoimisto tiedottaa opettajille uusintatenttiin ilmoittautuneiden nimilistat kuten aiemminkin, ohjesivu ja linkki lomakkeeseen on Studentissa.

Tilanne 3.8. alkaen:

​Kaikkien suomenkielisten tutkintokoulutusten syyslukukauden lähiopinnot alkavat kampuksilla suunnitelmien mukaisesti. Xamkissa seurataan kansallisia ohjeita ja tarvittaessa valmistaudutaan palaamaan poikkeusoloihin.

Englanninkielisissä koulutuksissa on poikkeusjärjestelyitä:

Osa englanninkielisistä koulutuksista järjestetään syksyllä etäopetuksessa ja osa lähiopetuksessa.

Etäopetuksessa 16.10.2020 saakka

 • Digital International Business: kaikki opiskelijat etäopetuksessa 16.10.2020 saakka
 • Environmental Engineering: kaikki opiskelijat etäopetuksessa 16.10.2020 saakka
 • Information Technology: kaikki opiskelijat etäopetuksessa 16.10.2020 saakka
 • International Business Management: kaikki opiskelijat etäopetuksessa 16.10.2020 saakka

Lähiopetuksessa lukuvuoden suunnitelman mukaisesti:

 • Game Design, Kouvola
 • Wellbeing Management, Mikkeli

UUDET OPISKELIJAT

Uusien opiskelijoiden orientaatiossa hyödynnetään verkkotyökaluja ja ryhmäytyminen tehdään oman luokan kesken.

​HARJOITTEL​UT SUO​MESSA

Xamk noudattaa Valtioneuvoston suosituksia 16.3.2020. Niiden mukaan harjoittelu järjestetään, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja Xamk ja työnantaja arvioivat, että se on turvallista opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronavirustartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää harjoittelua tai koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Opiskelijat voivat tarvittaessa kysyä lisää tietoa korona@xamk.fi – sähköpostin kautta, josta kysymys ohjataan koulutuksen vastuuhenkilöiden vastattavaksi. Xamkissa alakohtaisista harjoitteluista ohjeistavat koulutusalajohtajat.

KV-HARJOITTELUT JA ​​KV-VAIHDOT

Xamkissa syylukukukaudella opintonsa aloittavat vaihto-opiskelijat opiskelevat etäopetuksessa 16.10.2020 asti.

Xamkista vaihtoon lähtevien vaihtoja valmistellaan normaalisti, mutta valmistelussa otetaan huomioon kansalliset ohjeet ja viranomaisten suositukset.

 OPISKELIJOIDEN VAKUUTUSTURVA ETÄOPISKELUSSA

Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun opiskelija osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä.  Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.

Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Lisätietoa vakuutuksista on Student-intranetissä.

TAPAHTUMAT

Xamkissa ei järjestetä yli 50 henkilön tilaisuuksia tai tapahtumia 31.8.2020 asti. Kokoukset järjestetään etänä, mikäli mahdollista. Syksyn henkilöstöpäivä ja alkavien opiskelijoiden kampussuunnistukset on peruttu.

MATKUSTAM​​INEN

Xamk noudattaa kansallisia ohjeita ja suosituksia matkustamisen suhteen.

Xamkin henkilökunnan ulkomaan matkat on peruttu 31.8.2020 asti.

Kotimaan työmatkojen osalta tehdään vain välttämättömät matkat, myös kampusten välillä. Matkustamisen sijaan suositaan etätapaamisia. 12.8.2020 tarkistetaan ohjeistusta työmatkojen osalta.

OHJEITA HENKILÖKUNNALLE

Xamkin työntekijöiden palaaminen kampuksille jatkuu asteittain. Etätyötä voi jatkaa 31.8.2020 asti työtehtävien niin salliessa. Mikäli työtehtävät niin vaativat, voi palata esimerkiksi osittain kampukselle työskentelemään. Järjestelyistä sovitaan esimiehen kanssa.

Kampuksella pyritään etätyön käytöllä takaamaan väljät työtilat palaaville.

Henkilöstön tarkemmat ohjeet löytyvät intranetistä (Staff), koronaohjesivulta.

 

VARAUTUMINEN JA TIEDOTUS XAMKISSA

Xamkissa koronasta johtuvaa poikkeustilannetta seurataan ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa. Koronavirukseen liittyvää toimintaa ja ohjeistusta johtaa johtoryhmä, toimitusjohtaja Heikki Saastamoisen johdolla.

Xamk tiedottaa koronaan liittyvistä asioista toistaiseksi seuraavilla tavoilla:

 • ajankohtaistiedote tarpeen mukaan (Staff, Student, sähköposti henkilökunnalle ja opiskelijoille)
 • ohje verkkosivulla, Staffissa ja Studentissa

Xamkin henkilöstöä ja opiskelijoita varten on perustettu sähköposti korona@xamk.fi, jonne voi lähettää kaikkia koronaan liittyviä, Xamkin toimintaa koskevia, kysymyksiä. Tähän osoitteeseen saapuneita viestejä lukevat eri yksiköiden edustajat arkipäivinä klo 8.00-18.00. Viesteihin pyritään vastaamaan viestin saapumisesta vuorokauden sisällä.

Median yhteydenotot: toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

Lisää tietoa voi myös kysyä tarvittaessa

 • Henkilöstö: oma esimies
 • Opiskelijat Suomessa: seuraa Xamkin viestintää
 • Opiskelijat ulkomailla: kv-palvelut
 • Etäopetuksen järjestelyt: oma opettaja
 • Median yhteydenotot: toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

 

Hyödyllisiä verkkosivuja

 

 

Jaa sivu