Xamk pidättäytyy kaikesta korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaisesti.

Xamk jäädyttää korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Venäjälle ja Valko-Venäjälle käynnissä oleva yhteistyö ja suunnittelu jäädytetään. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa pyritään löytämään tapa jatkaa niitä ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita.

Ukrainalaisia opiskelijoita tuetaan – OKM valmistelee toimia

Ukrainalaisten opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa suomalaisissa korkeakouluissa tuetaan. OKM valmistelee yhdessä korkeakoulujen kanssa toimia, joilla voidaan tukea ukrainalaisia opiskelijoita, korkeakoulujen henkilökuntaa ja tutkijoita, sekä tarjota sotaa pakeneville opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia Suomessa.

Venäläiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat

Yhteistyön jäädyttäminen on Venäjän valtiota kohtaan, ei Suomessa olevia opiskelijoita tai korkeakoulujen henkilökuntaa kohtaan. Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisilla on oikeus jatkaa tutkinto-opintojaan ja näistä maista voi normaalisti hakeutua opintoihin Xamkiin. Uusia vaihto-ohjelmia Venäjälle ja Valko-Venäjälle ei käynnistetä, mutta nykyiset vaihto-opiskelijat saavat jatkaa opintojaan.

Hankinnat

Pakotelistat on huomioitava hankintojen osalta.

Xamk-yhteisössämme tuemme kaikkia opiskelijoitamme ja työntekijöitämme riippumatta siitä, mitä kansallisuutta he edustavat. Emme hyväksy kansallisuuteen liittyvää häirintää korkeakoulussamme mitään kansallisuutta kohtaan.

Kaikkiin pakotteiden käytännön yksityiskohtiin ei ole vielä voitu varautua ja tilanne elää koko ajan. Tiedotamme käytännöistä, kun ne selviävät.

Lisätietoja

Lue OKM:n tiedote (julkaistu 9.3.2022)

Tietopaketti Ukrainan kriisin vaikutuksista löytyy  valtioneuvoston sivuilta.

Lue myös uutinen siitä, miten Xamk tukee ukrainalaisia.