Heikot signaalit, mustat joutsenet ja megatrendit? Tulevaisuuden tutkiminen voi kuulostaa pelkältä arvailulta, mutta ennakoinnilla on entistä tärkeämpi merkitys tulevaisuuden työelämän muutoksissa. Jotta yritykset ja yhteisöt pärjäävät muutoksessa, olisi oltava taitoja katsoa tulevaisuuteen, ennakoida tulevaa ja vaikuttaa siihen millaisen tulevaisuuden haluamme.

Miten ja millä menetelmillä tulevaisuusajattelua voidaan kehittää? Tähän pureudutaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Tulevaisuuskiihdyttämön kautta.

Kiihdyttämössä monialaiset tiimit, joissa on yhteensä viisikymmentä osallistujaa, ratkovat yhdessä syksyn aikana eteläsavolaisten yritysten tulevaisuushaasteita mm. kestävään kehitykseen, sähkön kulutukseen ja matkailuun liittyen. Tiimit muodostuvat liiketalouden, yhteisöpedagogiikan sekä matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoista. Myös opettajia on mukana pohtimassa koulutuksen tulevaisuutta.

Ensimmäinen Tulevaisuuskiihdyttämö starttaa perjantaina 28.9. Xamkin ja Otavan Opiston yhteistyönä. Tilaisuuden avaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan mm. opiskelijoiden kokemuksia ennakointityökalujen käytöstä.

Uudella alustalla vauhtia yhteistyöhön

Etelä-Savon maakuntaliitto on vahvasti edistänyt ennakointitiedon tuottamista ja hyödyntämistä eri toimijoille. Xamkissa yksi strategisista kärjistä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen ja tulevaisuusyhteistyötä on tehty pitkään mm. Otavan opiston ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa.

Nyt on aika lähteä haastamaan tulevaisuusajattelua. Kiihdyttämö tarjoaa yrityksille uuden alustan tulevaisuuden haasteiden ratkomiseen. Yhteisenä tavoitteena on entistä tiiviimpi yhteistyö ja verkottuminen maakunnan eri toimijoiden kesken.

– Systemaattisen ja verkottuneen tulevaisuustyön avulla Etelä-Savolla on hyvät edellytykset haistella merkkejä tulevaisuuden trendeistä ja olla mukana tekemässä tulevaisuutta, tutkimuspäällikkö Tiina Tervaniemi Xamkista kertoo.

Tulevaisuuskiihdyttämö käynnistetään Xamkin Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut -hankkeessa, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Jatkossa kiihdyttämö on osa ammattikorkeakoulun pysyvää toimintaa ja toimii yhtenä yritysyhteistyön väylänä.

Aika ja paikka:
28.9. klo 8.30-15.30.
Xamk, Mikkelin kampus, Xinno, luokkatila NC252 (2. krs.)

Tilaisuuden ohjelma: ohjelma_kiihdyttämökickoff_28092018

Lisätietoja ja haastattelujen järjestäminen:
Tutkimuspäällikkö Tiina Tervaniemi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
puh. 040 648 6617, tiina.tervaniemi@xamk.fi