Xamk lahjoitti Ukrainaan lähtevään simulaatioambulanssiin iSimulate Realiti -laitteen, jolla mallinnetaan erilaisia markkinoilla olevia monitoridefibrilaattoreita ja potilasseurantaan tarkoitettuja monitoreja.

Ukrainassa jo yli vuoden jatkunut sota on vaikuttanut myös ammattitaitoisten auttajien tarpeeseen. Suomalainen FinnEM-järjestö sai tammikuussa ukrainalaiselta ensihoitokeskukselta tiedon ensihoitajien kouluttamisessa käytettävän simulaatioambulanssin tarpeesta.

Päivystyksessä ja ensihoidossa työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden voittoa tavoittelematon järjestö FinnEM ry tarttui Ivano-Frankivsk-ensihoitokeskuksen pyyntöön rivakasti.

Xamkin ensihoidon lehtorit Jarno Hämäläinen ja Hannu Salonen kertovat, että Xamkin ensihoidon koulutus kytkeytyi lahjoitukseen alkuvaiheessa ambulanssisimulaattorin kautta.

”Meillä on kokemusta ambulanssisimulaattorista ja opetuksessa käytettävistä oikeista ambulansseista. Pian asia täsmentyi siihen, että Ukrainaan lahjoitetaan opetuskäyttöön ambulanssi, joka varustetaan ensihoitovälineistöllä sekä opetusta tukevilla laitteilla.”

Ambulanssin lahjoitti Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja sen varustelussa auttoivat monet eri tahot, niin ensihoitajia kouluttavat oppilaitokset kuin terveydenhuollon ja ensihoidon välineistöä ja koulutusta tarjoavat yritykset.

Xamk lahjoitti Ukrainaan iSimulate Realiti-laitteen, jolla pystytään opetuksessa mallintamaan niin markkinoilla olevia monitoridefibrilaattoreita kuin potilasseurantaan tarkoitettuja monitorejakin.

”ISimulate on osoittautunut opetuksessamme luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi, joten se oli hyvä valinta Ukrainaan lähetettävään ambulanssiin”, sanovat Hämäläinen ja Salonen.

”Ensihoidon koulutus haluaa olla mukana tukemassa Ukrainaa näinä vaikeina aikoina. Hienoa, että saimme osallistua tähän FinnEm:n organisoimaan lahjoitetukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa”, he jatkavat.

Ukrainaan toimitettava apu on osa Xamkin vastuullisuutta, jonka lupaukset vastuullisuus on osa arkeamme, pidämme huolta ja teemme työtä huomisen hyväksi, toteutuvat Ukrainaan lähetettävän ambulanssin varustamiseen osallistumisessa.

Hämäläinen ja Salonen toteavat, että ensihoidon koulutus haluaa kiittää erityisesti Xamkin hallinto- ja talousjohtaja Tero Tallista nopeasta reagoinnista ja päätöksenteosta sekä Heikki Rintakumpua HeriMed oy:stä tuesta lahjoitukseen liittyen.

Simulaatioambulanssi toimitetaan sisäministeriön kyydillä Ukrainaan maaliskuun puolessa välissä.

Lisätietoja

Jarno Hämäläinen
Lehtori, ensihoitajakoulutuksen koulutusvastaava
044 702 8751

Hannu Salonen
Lehtori
044 702 8374

Kaikki lahjoittajat löytyvät FinnEM ry:n hallituksen puheenjohtaja Eeva Tuunaisen LinkedIn-postauksesta.