Viisi vuotta valmistumisen jälkeen valtaosalla Xamkin valmistuneista on vakituinen kokopäivätyö. Yleisimmin valmistuneet toimivat johto- ja esimiestehtävissä tai asiakas- tai potilastyössä. Tiedot perustuvat viime keväänä toteutettuun valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyyn, jolla selvitettiin ammattikorkeakouluista vuonna 2013 valmistuneiden työuria.

Xamkin kohdalla kysely lähetettiin korkeakoulufuusion edeltäjistä eli Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulusta tuona vuonna valmistuneille, joista 33 % vastasi kyselyyn. 73 % vastaajista on valmistumisen jälkeen ollut hyvin tiiviisti työelämässä valmistumisesta seuraavien viiden vuoden ajan, joko saman työnantajan palveluksessa tai eri työnantajilla, mutta ilman suurempia katkoksia. 82 % vastaajista on tyytyväisiä työuraansa, ja näistä 17 % on erittäin tyytyväisiä.

Kaikkiaan 13 % vastaajista kertoi toimineensa yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana joko parhaillaan tai jossain vaiheessa viiden vuoden ajanjakson aikana.

Nyt kohteena vuonna 2014 valmistuneet

Tänään käynnistyneellä uudella kyselykierroksella kootaan tietoa vuonna 2014 valmistuneiden työllistymisestä sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Uraseurantakysely lähetetään kaikille viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneille tekstiviestillä ja sähköpostilla. Xamkissa heitä on yhteensä yli 1700.

Tieto korkeakoulutettujen työurien ensimmäisistä vuosista on todella tärkeää. Korkeakoulut kehittävät koulutusta valmistuneiden palautteen pohjalta. Tulevat ja nykyiset opiskelijat hyötyvät tiedosta suunnitellessaan opintojaan. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

Valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia (edellisessä kyselyssä 33 %).

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan samaan aikaan yliopistojen uraseurantakyselyn kanssa.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Marjaana Kivelä, laatupäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 826 6070, marjaana.kivela@xamk.fi

Satu Helmi, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu p.050 5985563, satu.helmi@turkuamk.fi, www.uraseurannat.fi

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksia
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen:
https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx
Töissä.fi: www.töissä.fi