Kymenlaaksossa on käynnistynyt ainutlaatuinen yhteistyö koulutustarpeiden ennakoinnissa. Maakunnalla on paljon potentiaalia erityisesti tavara- ja palveluviennissä. Aluetutkija Timo Aron analyysien mukaan Kymenlaakso on maamme merkittävimpiä vientimaakuntia. Viennin kasvun jatkumiseksi tarvitaan kuitenkin kipeästi vetovoimaisuuden lisäämistä, yhteistyötä ja ennakointia.

Kymenlaakson vetovoimaa lisäämällä on mahdollisuus kääntää maakunnan väestökehityksen suuntaa. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja yritysten tarpeiden tunnistamiseksi on käynnistetty laajapohjainen yhteistyö alueen oppilaitosten kesken.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu luo yhdessä kumppaneidensa kanssa Kymenlaakson ennakointimallin. Työssä keskitytään erityisesti koulutustarpeiden ennakointiin. Alueen koulutusjärjestelmä on vahvuus, joka tulisi viestiä tehokkaasti muuttopäätöstä harkitsevalle.

Tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita sekä hyödyntää työssäoppimista, kun uutta ammattitaitoa tarvitaan yrityksissä.

Nopeaa reagointia yritysten tarpeisiin

Uuden ennakointimallin avulla autetaan oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Ennakointimallia kehittävät Etiäinen-hankkeessa Xamk, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.

Alueella on voimakas tahtotila yhteisen eri osapuolia hyödyntävän ennakointimallin luomiseksi. Malli sisältää lyhyen aikavälin ennakointia, jolla reagoidaan työnantajien lähitulevaisuuden tarpeisiin. Pitkän aikavälin ennakoinnissa keskitytään toimintaympäristön muutokseen ja siihen, mitä vaikutuksia muutoksilla on tulevaisuuden työpaikkoihin ja koulutukselle. Ennakointitiedon hankinta koostuu fakta- ja näkemystiedosta. Näkemyksiä saadaan muun muassa työnantajia haastattelemalla. Saadun tiedon pohjalta mietitään käytännön toimenpiteitä esimerkiksi tulevaisuuspajoissa. Johtopäätökset on vietävä käytännön päätöksentekoon, esimerkiksi opetus- ja koulutusohjelmiin.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat oppilaitosten edustajien lisäksi muun muassa ELY-keskuksen, Kymenlaakson liiton, Kymenlaakson kauppakamarin, Yrittäjien ja Kouvola Innovation Oy:n edustajat. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hanke on edustettuna myös maakunnallisessa ennakointiryhmässä rinnakkaisen KYMIEXACT-hankkeen kanssa, jossa tuetaan alueellisen ennakointitiedon hyödynnettävyyttä yritysten näkökulmasta. Etiäinen-hanke on luotu vastaamaan myös uuden maakuntaitsehallinnon ennakoinnin tarpeisiin.

Tulevaisuuspajassa pohditaan koulutuksen tulevaisuutta

Ennakointityö jatkuu tulevaisuuspajalla 22.1.2019.  Pajan valmentajana toimii ennakoivaan yhteissuunnitteluun erikoistunut Jari Koskinen. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 70 eri oppilaitosten henkilöstön, työnantajien ja sidosryhmien edustajaa. Paikalla on myös opiskelijoiden edustajia. Koskisen mukaan ”innostavan, dialogia ja yhteistä ymmärrystä lisäävän päivän tuloksena syntyy muun muassa opetussuunnittelun suuntaviivoja. Pajassa opitaan tulevaisuuden ennakoinnin avainkäsitteitä ja ennakoinnin kytkeminen arjen kehittämistyöhön yhteissuunnittelun keinoin”.

Tulevaisuuspajat palvelevat myös Xamkin opetussuunnitelmien uudistusta, joka toteutetaan kaikissa koulutuksissa vuonna 2019. Xamkin strategiassa 2018-2030 määritellyt kärjet ovat tulevaisuuslähtöinen oppiminen, kansainvälisyys ja TKI. Rinnakkaiseen 25.1. pidettävään pajaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampukselle voi ilmoittautua http://bit.ly/tulevaisuuspaja tai sini.taimela@xamk.fi. Näkyvillä tulevaisuuspajoilla on haluttu myös ennakkoon lisätä tietoisuutta kansainvälisestä tulevaisuuspäivästä, jota vietetään 1.3.2019.

Pajan jälkeen käynnistyvät hankkeessa toimialakohtaiset ennakointikokeilut ennakointitiedon keräämiseksi ja soveltamiseksi sosiaali- ja terveysalalla, rakentamisessa ja metallialalla. Painopiste näissä on lyhyen aikavälin 1-3 vuoden ennakoinnissa. Samoin käynnistyy kokonaisvaltainen pitkän aikavälin ennakointikokeilu Kymenlaakson ennakointimallin kehittämiseksi.

 

Lisätietoja:

 

Yrjö Myllylä, YTT, projektipäällikkö, Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, yrjo.myllyla@xamk.fi, p. 044 702 8332

Olli Mustapää, hankevastaava, KSAO, Kouvolan seudun ammattiopisto, olli.mustapaa@ksao.fi, 020 615 1202

Hilkka Huisko, hankevastaava, EKAMI, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, hilkka.huisko@ekami.fi, 040 7555 056

Tuija Arola, asiantuntija, KVLAKK, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, tuija.arola@kvlakk.fi, 040 849 3838

Kymenlaakson liitto: Mia Hämäläinen, aluekehitysasiantuntija, ohjausryhmän puheenjohtaja, +358 440 566

Kouvola Innovation Oy: Martti Husu, toimitusjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, martti.husu@kinno.fi, +358 20 615 1353