Kouvolassa on kehitetty palvelukartta, josta löytyvät nuorille sekä nuorille aikuisille suunnatut palvelut. Kartta julkaistaan Kouvolan Ohjaamon verkkosivuilla elokuun aikana.
Toive palvelukartan kehittämisestä tuli nuorten parissa työskenteleviltä. Erilaisia nuorille ja kaikille ikäryhmille suunnattuja palveluita ja järjestäviä tahoja on paljon. Palvelukartan tarkoituksena on helpottaa erilaisiin tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin sopivien palveluiden löytämistä. Kartan nimeksi annettiin ”Suuntaa etsimässä?”. Idea nimestä tuli kehittämiseen osallistuneelta nuorelta.

– Nuoret toivat omia näkökulmiaan palvelukartan tarpeisiin, sisältöön ja käytettävyyteen. He toimivat myös palvelukartan testaajina kehittämismatkan aikana. Nuorten osallistuminen kehittämiseen oli olennainen ja tärkeä osa prosessia, projektipäällikkö Tanja Mäkelä kertoo.
Kehittämiseen osallistui myös nuorten parissa työskenteleviä eri organisaatioista kuten Kouvolan kaupungilta, Kymenlaakson hyvinvointialueelta ja järjestöistä. He ovat auttaneet kartan sisällön rakentamisessa.

– Palvelukartta on siis nuorten tarpeiden perusteella tehty jäsennys eri palveluntarjoajien palveluista, esimerkiksi koulutukseen, työllisyyteen ja hyvinvointipalveluihin liittyen, Mäkelä summaa.
– Nyt tehty versio on suomenkielinen interaktiivinen dokumentti. Sen etusivulla olevaa tarvetta klikkaamalla pääsee sisältösivulle, jossa on listattu eri toimijoita ja linkit heidän omille sivuilleen. Palvelukartan jatkokehittäminen on myös pohdinnassa.
Palvelukartta tehtiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NOUSU-hankkeessa, jossa kokeiltiin ja kehitettiin nuorilähtöistä Living Lab -toimintaa. Living Lab -toiminta tarkoittaa toimintamallien, tuotteiden tai palveluiden kehittämistä yhdessä palveluntarjoajien ja asiakkaiden kanssa. Nuorilähtöisyys tarkoittaa nuorten äänten ja kokemusten tuomista kehittämiseen. Living Lab -kehittämisellä edistettiin nuorten ja ammattilaisten välistä dialogia palveluiden kehittämiseen liittyen. Palvelukartan kehittämisessä yhdistettiin nuorilla olevaa kokemustietoa ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten asiantuntijatietoa.

Living Labin päättäjäisiä vietetään to 17.8. klo 15–17, os. Kauppamiehenkatu 1, 45100 Kouvola. Samalla julkaistaan Suuntaa etsimässä? Kouvolan palvelukartta nuorille ja nuorille aikuisille.

NOUSU – Nuorten työllisyys nousuun Kouvolassa -hankkeessa kehitetään Living Lab -toimintaa nuorten digiosaamiseen ja työllisyyteen liittyen. Hankkeen kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.-2021-31.8.2023. Hanketta toteuttaa Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätiedot: www.xamk.fi/nousu, IG: @digielamaa

Lisätietoja: projektipäällikkö Tanja Mäkelä, 040 183 2178, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Living Lab – Nuorilähtöistä toimintaa kehittämässä / Artikkeli READ-lehdessä