Valtioneuvosto päätti tänään 17.1.2019 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmallien muutoksesta. Molempien korkeakoulusektoreiden nykyiset ja uudet mallit jakavat rahaa korkeakouluille tulosten perusteella.

Ammattikorkeakoulujen osalta malliin tulee oleellisia muutoksia. Kokonaisuutena rahoitusmallin muutos parantaa merkittävästi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimintaedellytyksiä.

Tutkintojen määrä, nopea valmistuminen, TKI ja avoin AMK painottuvat rahoituksessa

Merkittävin muutos on, että malli painottaa nyt aiempaa enemmän tutkintojen suorittamista ja määräajassa valmistumista. Myös hankitun tutkimus- ja kehitysrahoituksen, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden ja työllistymisen merkitys kasvavat. Rahoitusmallista poistuvat yksittäisenä vuonna suoritetut opintopisteet ja kansainvälisyyttä mittaavat indikaattorit.

Xamkin opiskelijat valmistuvat hyvin normiajassa ja myös työllistyvät hyvin. Avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa Xamk on ylivoimaisesti valtakunnan suurin.

– Tämä tukee niitä strategisia valintoja ja sitä pitkäaikaista työtä, joita Xamkissa on tehty jo vuosia. Vahvan työelämää palvelevan tutkintokoulutuksen ohella tutkimus- ja kehitystoiminta ja avoin ammattikorkeakoulu ovat olleet Xamkin kärkiä pitkään ja nyt nämä kasvavat uudella tavalla myös valtakunnallisessa rahanjaossa, iloitsee Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko.

– Nämä päätökset ovat Xamkin kannalta erittäin positiivisia. Mutta ne ovat sitä siksi, että henkilökuntamme on tehnyt vuosia paljon töitä tämän kehityksen aikaansaamiseksi, ja nyt se kantaa entistä enemmän hedelmää. Meillä on onnistuttu näissä asioissa erinomaisesti, kiitos siitä kuulu henkilöstöllemme, jatkaa toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen.

Uusi rahoitusmalli 2021

Ammattikorkeakoulujen rahitusmalli 2021 alkaen

Uusi rahoitusmalli tulee käyttöön vuodesta 2021 eteenpäin. Rahoitus lasketaan nykyisen mallin tapaan kolmen edellisen tilastovuoden tulosten keskiarvona. Vuoden 2021 rahoituksesta päätetään vuonna 2020, jolloin tilastovuosina käytetään vuosia 2019, 2018 ja 2017. Tämä tekee mallista ennakoitavan ja antaa korkeakouluille aikaa varautua rahoituksensa mahdollisiin muutoksiin. Malli myös pakottaa korkeakoulun kehittymään mallin eri mittareilla vähintään yhtä paljon kuin muut korkeakoulut – muuten rahoitus laskee.

Rahoitusmallien uudistaminen liittyy korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoon. Tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lisätietoa rahoitusmallista opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta 17.1.2019

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, 040 670 5509, etunimi.sukunimi@evl.fi
Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, 050 312 5151, etunimi.sukunimi@xamk.fi