Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk käynnistää insinööri (AMK) -tutkintoon johtavan koulutuksen Kouvolassa syksyllä 2021. Koulutus on Xamkissa täysin uusi ja suuntautuu robotiikkaan ja tekoälyyn. Koulutus käynnistetään vuorovuosin Kouvolassa ja Kotkassa. Aloituspaikkoja tulee vuosittain olemaan 30. Xamk Oy:n hallitus teki päätöksen uudesta koulutuksesta kokouksessaan 26. toukokuuta.

Uuden koulutuksen suunnittelu ja valmistelu käynnistettiin tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, Kouvolan kaupungin johdon ja Kouvola Innovation Oy:n edustajien kanssa.

– Uuden koulutuksen kehittäminen perustuu vahvaan alueelliseen ja kansalliseen ennakointityöhön ja Kymenlaakson yrityksiltä saatuun suoraan palautteeseen. Tavoitteena on saada opiskelijat yhteistyöhön alueen yritysten kanssa jo opintojen alkuvaiheesta lähtien, toteaa Xamkin opetuksesta vastaava vararehtori Mirja Toikka.

Kymenlaakson toimintaympäristössä tulevat ennakointitiedon mukaan vaikuttamaan erityisesti ympäristölliset sekä teknologiset trendit, joista tärkeimpiä ovat automatisaatio ja robotisaatio, digitalisaatio ja tekoäly. Uusien ammattien kehittymiseen vaikuttavat myös erilaiset automaation ja robotisaation sekä uuden teknologian tuomat osaamistarpeet.

Koulutuksen opetussuunnitelma valmistui kesäkuussa.

– Opiskelijat perehtyvät robottien suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin – osaamisen perustan luovat konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen, koulutusjohtaja Arja Sinkko kertoo koulutuksen tuottamasta osaamisesta.

Työelämä tarvitsee robotiikka-alan osaajia

Laktek Engineering Oy:n tavoite on tukea tulevaa koulutusta tarjoamalla työharjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita sekä tulevaisuuden työpaikkoja robotiikka-alan ammattilaisille. Yrityksen toimitusjohtaja Markku Lakka toteaa, että teollisuusrobotit ovat tehneet mekaanista työtä tehtaissa jo vuosikymmeniä, ja tämä on vähentänyt työn fyysistä kuormitusta ja lisännyt turvallisuutta.

– Nyt halutaan panostaa myös tekoälyyn, joka yhdessä robotiikan kanssa tekee työympäristöstä tehokkaamman, turvallisemman ja monipuolisemman. Tekoälyn tarkoitus ei ole viedä työpaikkoja, vaan tehostaa työtapoja ja mahdollisuuksien mukaan luoda uusia työtehtäviä.

Markku Lakka näkee, että robotiikka-alan ammattilaisille on tulevaisuudessa työmahdollisuuksia myös uusilla, aiemmin robotiikkaa hyödyntämättömillä aloilla, kun tekoälyä käyttävä robotiikka yleistyy.

Tekoäly ja robotiikka – mitä niillä tarkoitetaan?

Tekoäly määritellään kokoelmaksi erilaisia teknologioita ja sovelluksia data-analyysista koneoppimiseen ja luonnollisen kielen käsittelyyn. Tekoälypohjaiset järjestelmät vapauttavat työaikaa kriittisille tehtäville, pienentävät kustannuksia ja luovat edellytyksiä tarjota nopeampia ja parempia palveluita asiakkaiden tarpeisiin. Tekoäly myös edesauttaa uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittämistä.

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri sektoreilla. Robottia voidaan luonnehtia tekoälyn fyysiseksi ulottuvuudeksi, toisin sanoen laitteeksi, joka pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä osittain itsenäisesti ja automatisoimaan prosesseja toistojen avulla.

Lisätietoja

Varatoimitusjohtaja, vararehtoriMirja Toikka
mirja.toikka (at) xamk.fi, 044 702 8372

Koulutusjohtaja Arja Sinkko
arja.sinkko (at) xamk.fi, 044 702 8219

Tietoa tekoälystä ja robotiikasta Valtiovarainministeriön sivuilla:
https://vm.fi/tekoaly-ja-robotisaatio