Poikkeuksellinen koronatilanne on kiihdyttänyt digitaalisen liiketoiminnan kehitystä. Moni kymenlaaksolainen yritys on suunnannut markkinointiaan ja myyntiään yhä vahvemmin verkkoon.
Xamkin, Cursorin ja Kinnon toteuttama Digillä pintaan! -valmennusohjelma antaa käytännön vinkit yrityksen digimarkkinointiin ja -myyntiin kevään 2021 aikana. Maksuton valmennusohjelma on suunnattu kaikille kymenlaaksolaisille pk-yrityksille.

Koronatilanteen myötä digimarkkinoinnin ja verkkomyynnin kehittämistarpeet ovat nousseet esille yhä selkeämmin. Esimerkiksi Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa toteutettujen osaamistasokartoituksen ja digitaalisen asiakaskokemuksen selvityksen mukaan suurimpia haasteita digitaalisessa liiketoiminnassa matkailu- ja palvelualan yrityksillä ovat osaaminen, aika, taloudelliset resurssit, asiakasymmärrys ja asiakaskokemuksen kehittäminen.

Lähes 80 % matkailuyrityksistä pitää digitaalista markkinointia tärkeänä

Osaamiskartoitukseen vastanneista yrityksistä 78 prosenttia pitää digitaalista markkinointia tärkeänä ja 61 prosenttia tarjoaa varaus- tai ostomahdollisuuden verkossa. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi verkkomyynnissä koettiin hakukoneoptimointi, analytiikan hyödyntämisen ja mainonnan lisääminen sekä kaupan käytettävyyden parantaminen.

Kartoituksesta kävi ilmi myös se, että 52 prosenttia käyttää aikaa alle tunnin viikossa sosiaalisen median kanaviin. Päivittämisen aktiivisuus kävi ilmi myös digitaalisen asiakaskokemuksen selvityksestä, jonka mukaan jopa 95 prosentilla yrityksistä oli Facebook käytössä, mutta aktiivisia Facebookin käyttäjiä oli vain 49 prosenttia.

Digimarkkinointi kuntoon, vaikka omalta kotisohvalta käsin

28.1. alkavan valmennusohjelman sisältö on koostettu selvitysten, haastattelujen ja tarvekartoitusten perusteella. Valmennusohjelman ensimmäisessä koulutuksessa perehdytään yritysten markkinoinnin suunnitteluun ja panostusten kohdentamiseen. Aloitustilaisuudessa annetaan käytännön vinkkejä pk-yrityksen markkinoinnin tehostamiseen.

– Haluamme auttaa yrityksiä mahdollisimman yksilöllisesti heidän kokemiensa haasteiden selättämisessä. Koulutusten jälkeen yrityksellä on selkeämpi kuva siitä, mihin toimenpiteisiin oma aika, osaaminen ja markkinointibudjetti kannattaa kohdentaa, sanoo Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanketta luotsaava Erika Vanhala.

Valmennusohjelman aikana perehdytään sosiaalisen median hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnassa, yrityksen verkkosivujen kehittämiseen, sähköpostimarkkinointiin ja markkinoinnin automaatioon sekä sisältömarkkinointiin.
– Kymenlaaksolaisille verkkokauppiaille tarjolla on oma kokonaisuus verkkokaupan markkinoinnista, jossa keskitytään myyvän verkkokaupan ominaisuuksiin, uusasiakashankintaan ja asiakastiedon hyödyntämiseen, mainitsee Yrittäjän tukiverkko -hankkeessa työskentelevä Hanna Nieminen.

Miten mukaan valmennusohjelmaan?

Valmennusohjelma on maksuton ja suunnattu kymenlaaksolaisille pk-yrityksille. Yritykset voivat vapaasti valita osallistumisen joko koko valmennusohjelmaan tai vain tiettyihin osioihin.

Jokainen valmennusohjelman verkkokoulutus kestää kaksi tuntia. Kunkin osion teemoja viedään käytäntöön pienryhmätyöpajoissa, joiden sisältö räätälöidään osallistuvien yritysten kiinnostuksen mukaisesti. Työpajojen tarkoitus on auttaa yrityksiä vierihoitomaisesti edistämään valittuja tarpeitaan yrityksensä digitaalisuuden kehittämisessä.

Ohjelman valmentajina toimivat Avidly Agency (sosiaalinen media, verkkosivujen kehittäminen ja sähköposti- ja sisältömarkkinointi) ja LowReality (verkkokaupan markkinointi). Valmennusohjelman tuottavat yhdessä Kymenlaakson matkailun digiloikka ja Yrittäjän tukiverkko -hankkeet.

Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Yrittäjän tukiverkko -hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) -rahoituksella. Molempia hankkeita toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy.

Lisätietoja:

https://www.xamk.fi/tapahtumat/digilla-pintaan-valmennusohjelma/

Hanna Nieminen, TKI-asiantuntija, Xamk, hanna.nieminen@xamk.fi, 050 356 0502
Erika Vanhala, projektipäällikkö, Xamk, erika.vanhala@xamk.fi, 044 7028360