Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on mukana järjestämässä maahanmuuttajille suunnattua valmentavaa verkkokoulutusta. Maksuton koulutus kestää huhtikuusta syyskuuhun 2019 ja on päätoimista, opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Koulutukseen voi hakeutua Opintopolku.fi-palvelussa 21. joulukuuta asti.

Tutkimuksissa on todettu, että puutteellinen suomen kielen taito on suurin syy siihen, että maahanmuuttajilla on vaikeuksia päästä opiskelemaan suomalaisiin korkeakouluihin tai saada töitä. Maahanmuuttajilla on osaamista ja ammattitaitoa, ja on tärkeää huolehtia, että työn saanti helpottuu ja osaamispotentiaali saadaan alueen hyödyksi myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.

Valmentavan verkkokoulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista kehittää kielitaitoa taitotasolta B1 taitotasolle B2. Lisäksi koulutus sisältää opiskelutaitojen, englannin ja matematiikan opintoja sekä opinto-ohjaajan ja tutoreiden palveluja. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Valmentavaan verkkokoulutukseen hakeva voi valita, opiskeleeko valmentavan verkkokoulutuksen sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden alan vai tekniikan alan suuntautumisessa. Tarjolla on myös monialainen valmentava koulutus, joka palvelee muiden alojen korkeakouluopinnoista haaveilevia, esimerkiksi Xamkin muotoilun ja restauroinnin (Kouvola), yhteisöpedagogiikan ja matkailu- ja ravitsemispalvelujen (Mikkeli ja Kotka) koulutuksissa tai yliopistojen tutkinnoissa. Valmentavan koulutuksen jälkeen voi hakea mihin tahansa korkeakoulututkintoon.

Opiskelua verkossa ajasta ja paikasta riippumatta

Kymenlaaksossa on järjestetty vastaavanlaista koulutusta viimeksi vuonna 2015. Mikkelissä korkeakouluun valmentavaa koulutusta ei ole aiemmin ollut. Savonlinnassa on järjestetty vastaavanlaista koulutusta vain kerran, vuonna 2011.

Tuolloin opiskelu tapahtui pääasiassa ammattikorkeakoulujen kampuksilla. Huhtikuussa alkavassa verkkokoulutuksessa opinnot voi suorittaa joustavasti ja tehokkaasti verkon välityksellä, paikasta riippumatta.
– Verkkomuotoinen opiskelu antaa mahdollisuuden tarjota laadukasta koulutusta myös niille opiskelijoille, jotka asuvat kaukana korkeakoulupaikkakunnista. Tämä opiskelumuoto sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin, koulutushankkeen projektipäällikkö, lehtori Miia Karttunen toteaa.

Maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa verkko-opiskelumahdollisuus on uusi asia myös koko Suomessa. Verkko-oppimisympäristöinä käytetään ohjelmia, joita useimmat suomalaiset korkeakoulut hyödyntävät myös tutkintokoulutuksessaan. Koulutuksen aikana on runsaasti mahdollisuuksia harjoitella tietokoneen ja muiden älylaitteiden käyttöä opiskelun apuna.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen yhteistyössä yhdeksän muun ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Valmentavasta valmiiksi -hanketta.

Lisätietoja: Miia Karttunen, miia.karttunen@xamk.fi, p. 044 702 8483
Koulutuksen kotisivu:
https://www.valmentavakoulutus.fi/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille ja ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna ja kampuksena koko maailma. Opiskelijoita on 9300 ja henkilökuntaa 750. www.xamk.fi Twitter: @xamk.fi