Kevään 2023 toisessa yhteishaussa on Xamkissa tarjolla kaksi uutta ylempään AMK-tutkintoon johtavaa tradenomikoulutusta. Toinen keskittyy johtamiseen ja toinen kestävään liiketoimintaan. Molemmat ovat verkkototeutuksia.

 

HR, viestintä ja johtaminen

HR, viestintä ja johtaminen YAMK-opinnoissa tietoperusteinen johtaminen sekä viestinnällä johtaminen ovat keskeisiä osa-alueita. Opinnoissa tutustutaan uusiin organisaatioviestinnän tapoihin ja välineisiin sekä ajankohtaisiin HR-johtamisen toimintamalleihin. Strategiseen henkilöstöjohtamiseen liittyen työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen ovat myös osa opintoja.

YAMK-koulutuksen suorittaneella on valmius viedä läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen kohdistuvia muutosprosesseja ammattimaisesti. Osaamiseen sisältyy myös organisaation työhyvinvoinnin sekä osallistavan ja vaikuttavan johtamisviestinnän edistäminen.

Lue lisää HR, viestintä ja johtaminen -koulutuksesta.

 

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä YAMK-koulutus on suunnattu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille, jotka työskentelevät keskijohdossa, asiantuntijana tai esihenkilönä ja ovat tulosvastuussa jostakin osa-alueesta. Opinnoissa kehitetään liiketoimintaa vastuullisempaan suuntaan tunnistamalla uusia, vihreän siirtymän luomia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Opitaan varmistamaan yrityksen taloudellista kannattavuutta ja kilpailuetua.

YAMK-koulutuksen suorittanut osaa kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa ottaen huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Hän osaa tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä ja myös johtaa ja kehittää yrityksen vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää kestävän liiketoiminnan kehittäjä -koulutuksesta.

Hakuaika: 15.-30.3.2023
Opintojen aloitus: syksy 2023
Lisätietoa: yliopettaja Nina Hartikainen nina.hartikainen@xamk.fi