Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk korjasi suurimman potin ensi kertaa haussa olleesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan erityisrahoituksesta. Xamk sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoona euroa biotuoteteknisen tutkimus- ja kehitystyönsä vahvistamiseen. Kumppanin roolissa hakemuksessa oli Luonnonvarakeskus Luke.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa vahvistavan erityisrahoituksen valtakunnallinen yhteissumma oli viisi miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli 20, ja rahaa myönnettiin seitsemälle ammattikorkeakoululle. Päätöksiä oli arvioimassa ulkopuolinen asiantuntijapaneeli, jossa oli mukana muun muassa kansainvälisiä ja Suomen Akatemian asiantuntijoita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtajan, vararehtori Kalevi Niemen mukaan ministeriön rahoituspäätös kertoo lujasta luottamuksesta Xamkin pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön metsäbiotalouden alalla.

–  Tuloksekkaan kehittämistyön taustalla on erinomainen strateginen yhteistyö erityisesti Etelä-Savon maakuntaliiton, Savonlinnan kaupungin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, kiittää Niemi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko korostaa aluekehityksen näkökulmaa.

– Kyse on sekä tunnustuksesta että merkittävästä rahallisesta panostuksesta, jolla on myönteinen aluekehitysvaikutus niin Etelä-Savoon kuin Kymenlaaksoonkin, toteaa Koivikko.

OKM:n erityisrahoituksen yksi kriteeri laadun ja innovatiivisuuden rinnalla oli se, kuinka hyvin kehitystyö sopii yhteen hallituksen kärkihankkeiden kanssa. Biotalouden edistäminen on yksi kärkihankkeista, ja myös toiseksi suurin avustusosuus myönnettiin biotalouteen Hämeen ammattikorkeakoululle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun saama lisärahoitus kohdistetaan sekä henkilöstön palkkaamiseen että koe- ja analyysilaitteisiin Savonlinnan Kuitulaboratorion ympärille muodostuneessa Biotuotetekniikan keskuksessa. Se on erikoistunut puun kasvulliseen lisäämiseen, puukuidun valmistusprosessiin ja uusien puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen. Kehittämistyön ydintä ovat metsäbiojalostuksen innovatiiviset puhtaat ja energiaa säästävät ratkaisut sekä jalostuksen sivuvirrat.

Savonlinnan kuitulaboratorion lisäksi ammattikorkeakoulun biotalouden soveltavaa tutkimusta tehdään myös Mikkelin kampuksella ja Kouvolassa sijaitsevassa Biosammossa. Myös ne hyötyvät lisärahoituksesta.

– Sivuvirroissa suunnittelun kärki on tällä hetkellä uusissa biohiili- ja aktiivihiilisovelluksissa, joita tutkitaan myös BioSammossa, kertoo tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

 

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja, kouluneuvos Jyrki Koivikko, puh. 040 670 5509

kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, puh. 040 569 8901

tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen, puh. 044 571 5861