Opintojen sisällön, opetuksen, oppimisympäristön, työelämäyhteyksien, opinnäytetyön ohjauksen sekä opiskelutyytyväisyyden osalta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun IT-alan koulutus on kaikkien koulutusalojen vertailussa Suomen paras. Näin arvioivat Xamkin opiskelijat vuoden 2019 AVOP-palautekyselyssä, johon vastaavat kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijat valmistuessaan.

Tulosten mukaan Xamkista valmistuneet olivat myös keskimääräistä tyytyväisempiä saamaansa koulutukseen kaikilla koulutusaloilla ja oppimisympäristöt ovat kansallisessa vertailussa koko Xamkin suhteellinen vahvuus.

Kyselyn koulutusalakohtaisessa vertailussa Xamkin IT-ala sekä Xamkin kaikkien koulutusten oppimisympäristöt ovat valtakunnallisia vahvuuksia. IT-ala kattaa tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutukset. Alan valtakunnallisesti yleisin tutkinto on tietotekniikan insinööri, joita kouluttaa 17 ammattikorkeakoulua. Xamkin tietotekniikan koulutus sai peräti 8 % keskimääräistä tasoa parempaa palautetta.

Kaikkien koulutusalojen valtakunnallisessa vertailussa Xamkin IT-ala vei voiton opintojen sisällön, opetuksen, oppimisympäristön, työelämäyhteyksien, opinnäytetyöhön saadun ohjauksen sekä opiskelutyytyväisyyden osalta.

– Xamkin kaikkien alojen koulutus, oppimisympäristöt ja tukipalvelut ovat tämän tärkeän mittarin perusteella laadukkaat ja peittoammekin tuloksillamme suurten kaupunkien opiskelijapalautteiden tulokset, iloitsee vararehtori Mirja Toikka.

Kaikkien ammattikorkeakoulujen palautteissa työelämäyhteydet-kysymyssarjan tulokset ovat muita kysymyssarjoja hieman alhaisemmalla tasolla, myös Xamkissa. Xamkin IT-ala saa kuitenkin tässäkin osiossa koko maan parhaan tuloksen yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa, selvällä erolla muihin.

– Opiskelijoiden opintojen aikaiset työelämäsuhteet ovat jatkuva ja uudistuva kehittämiskohteemme. Suunnittelemme ja toteutamme uusia yhteistyön avauksia työelämän kanssa, joista viimeisin on yritysten nimikkoluokkatoiminta. Myös työelämä- ja yrittäjyysneuvonnasta Xamk sai keskimääräistä parempaa palautetta, Toikka kertoo.

Xamkin vuoden 2019 AVOP-tulokset paranivat huomattavasti enemmän kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin. Saatu palaute oli lähes 2 % koko maan painokerrottua keskiarvoa parempaa. Xamkissa kyselyyn vastasi 99 % valmistuvista, ja koko maassa 96 %, yhteensä 23 411 opiskelijaa.

Mikä on AVOP?

AVOP on Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta. Kyselyn täyttävät kaikki valmistuvat tutkinto-opiskelijat. Kysely tehdään vuosittain ja tulokset ovat nähtävissä Vipunen-portaalissa. Kysymysryhmiä on 13 ja kysymyksiä 98.

AVOP on sekä laatua kuvaava että yksi ammattikorkeakoulun rahoitusmittareista. AVOP-kyselymittaristo syntyi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
vararehtori, varatoimitusjohtaja Mirja Toikka
044 702 8372, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ammattikorkeakoulujen AVOP-tulokset vuodelta 2019 Vipunen-portaalissa