Valtakunnallisen AMK-valintakokeen toisen vaiheen kokeet järjestetään Kotkan ja Mikkelin kampuksilla 23. ja 24. kesäkuuta. Kokeeseen on kutsuttu yhteensä 1513 hakijaa 4.6. järjestetyn etäkokeen tulosten perusteella. Kotkan kampuksella valintakokeeseen osallistuu 656 ja Mikkelin kampuksella 857 hakijaa.

Alun perin AMK-valintakokeiden oli määrä olla kesäkuun alussa. Muuttuneet AMK-valintakoejärjestelyt johtuvat koronaepidemiatilanteesta.

AMK-valintakokeiden järjestelyissä on huomioitu turvallisuus- ja hygienianäkökulmat muun muassa jakamalla hakijat pieniin ryhmiin eri tiloihin. Myös siivousta tehostetaan koepäivien ajaksi.

Xamkille 120 lisäpaikkaa

Hallituksen lisäbudjetissa korkeakouluille on myönnetty rahoitusta 4 800 aloituspaikan lisäämiseen, joista 2 200 ammattikorkeakouluille. Näistä opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut Xamkille 120 lisäpaikkaa: 25 sosiaali- ja terveysalalle, 5 palvelualoille, 30 kaupan, hallinnon ja oikeustieteen alalle, 10 tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle sekä 50 tekniikan alalle. Opiskelijat lisäaloituspaikoille valitaan nyt käynnissä olevan valintamenettelyn avulla ja he aloittavat opintonsa ensi syksynä.

Edellä mainitut lisäpaikat ovat kertaluonteisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Xamk ovat neuvotelleet sopimusneuvotteluissa koskien vuosia 2021–2025 opiskelupaikkojen kertaluonteisesta lisäämisestä ohjelmaperusteisella rahoituksella myös vuosille 2021–2022. Asiasta ei ole vielä ministeriön päätöstä.

Lisätiedot:

AMK-valintakokeesta
• Xamkin sivuilla: https://www.xamk.fi/koulutus/amk-valintakoe/
• valtakunnallisilla sivuilla: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

Xamkin valintakokeesta:
• opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen, p. 040 717 9992
• turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaara p. 044 702 8407

Xamkin lisäaloituspaikoista:
• Vararehtori Mirja Toikka, p. 044 702 8372