Kesäkuussa auennut kotimaan matkailusesonki tuo matkailualalle tervetullutta vipinää. Matkailun täydellinen pysähtyminen nosti keskusteluun jälleen matkailun ilmastovaikutukset.

Moni kuluttaja pohti poikkeustilanteen aikana omia kulutustottumuksiaan. Ilmastotietoiset kuluttajat haluavat valita palveluita ja tuotteita, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehitetty matkailun hiilijalanjälkilaskuri auttaa matkailuyrityksiä vastaamaan tähän haasteeseen.

– Hiilijalanjälkilaskurimme kertoo matkailuyritykselle tuotteen, palvelun tai toiminnon ilmastokuormasta, kertoo TKI-asiantuntija Melina Maunula Xamkista.

Excel-pohjaisen laskelman avulla yritys saa tietoa eri vaihtoehtojen vaikutuksista ja siten tärkeää tietoa päätösten tueksi.

Laskentaa tehtäessä huomioidaan yrityksen käytettävissä olevat resurssit, tietojen oleellisuus, haluttu tarkkuus ja käyttötarkoitus. Kun laskentaa toistetaan valituilla mittareilla, voidaan hiilijalanjäljen muutosta seurata sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Matkailuyrityksissä hiilijalanjäljen hallinta kohdistuu pääasiassa matkustustapoihin sekä sähkön- ja vedenkulutuksen hallintaan.

– Vähähiilisyyttä edistettäessä tavoitellaan tuottavuuden ja tehokkuuden kasvua, kulujen alentamista sekä minimoidaan riskejä. Vähähiilisyys on myös viestinnällinen markkinointivaltti, lisää Maunula.

Hiilijalanjälkilaskuria testattiin Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa, ja kokemukset olivat positiivisia. Kokemusten perusteella laskuria kehitettiin enemmän yritysten tarpeita vastaavaksi.

Hiilijalanjälkilaskuria kehitetään nyt edelleen yhteistyössä muun muassa Lapin liiton matkailuhankkeen kanssa. Tarkoituksena on kehittää selainpohjainen, mahdollisesti myös alueellista tietoa keräävä laskuri.

Jo nyt hiilijalanjälkilaskuri on mukana esimerkiksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -koulutuksissa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen sisältyy Suomen vastuullisen matkailun periaatteisiin.

– Jos yrityksiltä tulevaisuudessa edellytetään hiilijalanjäljen laskemista, on siihen oltava mahdollisimman helppokäyttöinen työkalu, painottaa Maunula.

Hiilijalanjälkilaskuri on ladattavissa maksutta Kohti vastuullista matkailua -hankkeen nettisivuilta https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kohti-vastuullista-matkailua/.

Kohti vastuullista matkailua -hanketta toteuttivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Itä-Suomen yliopisto vuosina 2017 – 2019. Hanketta rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yrityskumppaneina olivat Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja Mikkelin Ravirata.

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Melina Maunula, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, melina.maunula@xamk.fi, 044 702 8521