Matkailualan vastuullisuudesta puhutaan yhä enemmän ja yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta liiketoiminnassaan. Matkailusta aiheutuvien haittojen välttäminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista aluetasolla. Maapallon tämänhetkisistä ympäristöriskeistä suurin on ilmastonmuutos, joten hiilijalanjäljen laskennan merkitys matkailussakin kasvaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk edistää vastuullista matkailua Etelä-Savossa ja Saimaan alueella yhteistyössä Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio-projektin kanssa.
Projektissa tehdyn selvityksen mukaan vastuullisuuden painoarvo matkanjärjestäjien kohdevalinnoissa lisääntyy ja ilmastonmuutoksen hillitsemiselle annetaan entistä enemmän arvoa.

Matkailijoiden asenteita ja kokemuksia vastuullisuudesta tutkittu Etelä-Savossa

Kohti vastuullista matkailua-hankkeessa on tarkasteltu Etelä-Savossa matkailleiden suomalaisten ja venäläisten asiakkaiden vastuullisuusteemoihin liittyviä kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita. Tutkimusaineistona ovat toimineet matkailijoiden Tripadvisor-palveluun kirjoittamat arvostelut.

– Vastuullisuuteen liittyvät asiat saivat aikaan useimmiten positiivisia tunteita, mutta myös negatiivisia tunteita esiintyi, kertoo tutkimuksen toteuttanut Hanna-Maija Väisänen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. – Esimerkiksi majoituspaikan siistit sekä kunnossa olevat tilat tai kaunis maisema saivat matkailijat nauttimaan lomastaan.
Vastuullisuusteemoihin liittyviä positiivia kokemuksia voidaan kutsua matkailijoille merkitykselliseksi vastuullisuudeksi. Vastuullisuudesta voisi tulla merkityksellisempää matkailijan silmissä, jos hänelle onnistuttaisiin viestimään oman positiivisen kokemuksen ja toiminnan vastuullisuuden välinen yhteys.

Hankkeen toisessa tutkimuksessa laadittiin kuvitteellisesta mökkituotteesta vastuullisuutta kuvaileva esittelyteksti ja testattiin suomalaisten ja venäläisten suhtautumista siihen. Samalla toteutettiin kysely, jolla selvitettiin vastaajien toimintaa arjessa vastuullisuuden näkökulmasta. Vastuullisuusviesteillä täytetty mökkikuvaus koettiin vastaajien keskuudessa positiivisena ja se synnytti molemmilla markkina-alueilla hyvin positiivisia mielikuvia yli 90 prosentille vastaajista. ”Vastuullinen mökki” -kuvaus oli valtaosan mielestä hyvinkin houkutteleva ja vastuullisuus vaikutti myös vastaajien mielikuvaan matkailutuotteen laadukkuudesta. Vastaajat tuntisivat myös itse toimivansa vastuullisesti, jos vuokraisivat itse kuvauksen kaltaisen mökin.

-Suomalaisia ja venäläisiä matkailijoita kiinnostavat matkailuyritysten kestävyyden ja vastuullisuuden markkinointiviestinnässä hyvin samansuuntaiset asiat, joista keskeisimpänä ovat paikallisuuteen liittyvät teemat, tiivistää tutkimuksen toteuttanut Katja Pasanen Itä-Suomen yliopistosta

Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki on laskennassa

Kohti vastuullista matkailua-hankkeessa toteutetut tutkimukset tarkensivat aiempia vastuullisuusviestinnän tutkimuksia kartoittamalla sitä, mistä asioista nimenomaan Etelä-Savossa matkaileville suomalaisille ja venäläisille tulisi kertoa. Esimerkiksi luonto, maisemat ja miljöö hyvin hoidettuina ja kauniina tuovat matkailijalle nautintoa ja vastuullisuudesta kertomista kannattaisikin liittää niihin. Yrityksen kannattaa tuoda mahdollisimman monipuolisesti esille myös paikallisuutta.

Projektipäällikkö Riina Tuominen Xamkista laskee Etelä-Savon matkailun alueellisen hiilijalanjäljen. Tuomisen mukaan laskennan mallinnusta tehdään parhaillaan ja alustavia tuloksia Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljestä saadaan ensi vuoden alussa. Hankkeessa mukana olevien yritysten yritys- ja tuotekohtaista hiilijalanjälkeä on laskettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittämän laskurin avulla.

Vastuullisen matkailun seminaari Mikkelissä 31.10.-1.11.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Visit Finland järjestävät yhdessä Mikkelissä vastuullisen matkailun seminaarin 31.10.-1.11. Seminaarin teemana on: Suomi kestävän matkailun kärkimaiden joukkoon!

Vastuullisuuden parantamiseksi tarvitaan yhteisiä linjauksia siitä, kuinka matkailun vaikutuksia seurataan ja kuinka vastuullisuutta matkailussa edistetään. Seminaarissa kuullaan Business Finlandin tulevista toimenpiteistä ja keskustellaan siitä, kuinka matkailun vastuullisuutta tulisi alue- ja yritystasolla kehittää ja kuinka vastuullisuudesta kannattaisi viestiä – esimerkkinä Saimaan alue.  Kansainvälistä näkökulmaa tuovat saksalaisen matkanjärjestäjän ja englantilaisen professori Xavier Fontin puheenvuorot.

Seminaari järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikpoli-salissa, osoite: Patteristonkatu 2, Mikkeli.
Ohjelma: https://www.xamk.fi/tapahtumat/future-challenges-in-hospitality/

Visit Finland tutkii vastuullisuuden merkitystä matkakohteiden valinnassa

Visit Finlandin Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projektissa (2018-2019) on selvinnyt, että yhä useampi matkailuyritys Suomessa haluaa systemaattisesti kehittää toimintaansa entistä vastuullisemmaksi.

Visit Finlandin tavoitteena on, että yritykset hankkisivat kehittämisen työvälineiksi kansainvälisesti tunnettuja sertifikaatteja, sillä sertifioitujen yritysten asiakastyytyväisyys on muita korkeampi ja ne tuovat myös uskottavuutta vastuullisuusviestintään. Työn alla on myös Suomeen matkailun yhteinen sateenvarjomerkki ”Sustainable Finland”.

Lisätietoa Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projektista:
http://www.visitfinland.fi/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/arktinen-kestava-matkailudestinaatio-projekti-2018-2019/

Kohti vastuullista matkailua-hanke:

Toteutus: 1.1.2017 – 31.12.2018. Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Helsingin ylipiston Ruralia-instituutti sekä Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus. Hankeyritykset: Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho, Majoitus B&B Hepokatti, Tynkkylän Lomaniemi, Suur-Savon Osuuskauppa ja Mikkelin Ravirata. Rahoittaja: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

 

Lisätietoja hankkeen tutkimuksista ja seminaarista:

Projektipäällikkö Eeva Koivula, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
p. 040 772 3365, eeva.koivula@xamk.fi
www.xamk.fi/vastuullinenmatkailu