Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, on julkaissut ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti kertoo vuoden 2018 vastuullisuuteen liittyvistä tuloksista ja toimenpiteistä.

Ammattikorkeakouluna Xamkin tehtävänä on koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla edistää etenkin oman toiminta-alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Näissä tehtävissä Xamk onnistui vuonna 2018 tekemällä ennätystuloksia muun muassa hanketyössä ja avoimen ammattikorkeakoulun toiminnassa. Molempien toiminta on laajinta Suomen ammattikorkeakoulukentällä.

– Xamkin laaja tki-toiminta on merkittävässä roolissa maakuntien kehittämisessä ja voimme reagoida hyvinkin nopeasti erilaisiin kehitystarpeisiin. Avoin amk puolestaan tarjoaa maakuntien asukkaille joustavan mahdollisuuden päivittää osaamista korkeakoulutasolla. Myös ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin ennätysmäärä, rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen kertoo.

Maakunnilla on monia haasteita ratkottavanaan tulevaisuudessa, esimerkiksi väestön vanheneminen. Heikki Saastamoinen uskoo, että yhteistyötä tekemällä voimme vaikuttaa positiivisesti Kaakkois-Suomen kehitykseen. Xamk haluaa kantaa tässä oman vastuunsa.

– Olemme nyt ottaneet aiempaa suuremman roolin koko Kaakkois-Suomen elinvoiman kehittämisestä ja kutsuneet tähän työhön mukaan muut alueella merkittävästi toimivat korkeakoulut. Yhdessä pystymme konkreettisesti ja osin varsin nopeastikin aikaan saamaan muutosta. Tekemällä asiat paremmin, voimme tukea yrityksiä ja yrittäjyyttä, tuottaa parempia osaajia ja kääntää sekä työpaikkojen että uusien osaajien määrää kasvuun.

Uuden yhteistyön tavoitteena on käynnistää Kaakkois-Suomeen prosessi, jossa syntyisi uusia yrityksiä, olemassa olevat yritykset saisivat kasvuvoimaa, maahanmuuttajat työllistyisivät paremmin ja alueelle suuntautuisi enemmän työperäistä maahanmuuttoa.

Raportti kokoaa vastuullisuuden tulokset yhdelle sivulle

Xamkin vastuullisuuden tuloksiin voi tutustua verkkosivulla: www.xamk.fi/vastuullisuusraportti2018 .

– Raportti kokoaa laajasti tietoa ja tuloksia Xamkin toiminnasta ja toiminnan vaikuttavuudesta. Tällä ensimmäisellä raportointikerralla testasimme samalla vastuullisuusohjelmaa ja mittaristoa, joita tarvittaessa kehitämme ensi kevään raportointia varten. Raportti julkaistaan jatkossa vuosittain, opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala kertoo.

Raportointia ohjaa Xamkin vastuullisuusohjelma, joka valmistui viime vuonna. Ohjelmassa on tehty kolme vastuullisuuslupausta teemoineen ja seurantakohteineen. Ohjelma löytyy sähköisestä raportista.

Ensimmäinen lupaus – Vastuullisuus on osa arkeamme – ohjaa tekemään joka päivä kestäviä valintoja. Arkeen kuluu myös turvalliset ja viihtyisät kampukset sekä hyvä taloudenpito ja hallinto.

Toinen lupauksemme on Pidämme huolta. Xamk haluaa olla hyvä työ- ja opiskelupaikka sekä luotettava yhteistyökumppani sidosryhmilleen.

Lisäksi lupaamme tehdä työtä huomisen hyväksi: koulutamme työelämään parhaita osaajia ja tuotamme uuttaa tietoa ja osaamista tutkimus- ja kehitystoiminnassamme. Lisäksi haluamme toiminnallamme olevan sekä paikallisia että kansainvälisiä vaikutuksia.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen, 050 312 5151
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala, 044702 8507
etunimi.sukunimi@xamk.fi