Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Neva Energy Oy ovat partnereina mukana Pietarin Polyteknisen yliopiston (Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University) vetämässä Green ReMark -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää vihreän energian markkinoiden kehitysmahdollisuuksia Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueella.

Green ReMark-hankkeen kautta Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tavoitteena on avata paikallisille yrityksille mahdollisuuksia verkostoitua uusiutuvan energian ja bioenergian alalla potentiaalisten venäläisten asiakkaiden kanssa.
– Tavoitteenamme on lisätä paikallisten yritysten yhteistyömahdollisuuksia sekä tunnistaa uusia mahdollisuuksia Venäjällä, kertoo hankkeessa Venäjä-asiantuntijana työskentelevä Karoliina Tanskanen Mikseistä. Miksei edustaakin hanketta yhdessä hankkeen pääpartnerin, Pietarin Polyteknisen yliopiston kanssa Pietarin teknisillä messuilla 12.3.- 14.3.2019.

Xamkin ydinosaaminen Green ReMark-hankkeessa puolestaan suuntautuu erityisesti sähkötekniikassa Smart Grid -tekniikkaan, kuten aurinkosähkön käytön myötä syntyviin mahdollisuuksiin sähkönjakeluverkoissa. Tarkastelun kohteena ovat myös lähitulevaisuuden sähköautoiluun tarvittavan latausverkoston vaatimukset erityisesti Kotkan ja Pietarin välillä.
– Pyrkimyksenämme on löytää kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja tulevaisuuden energiamarkkinoille, sillä sähkönjakeluverkkojen haasteet ja mahdollisuudet koskettavat niin sähkönkuluttajaa, energiantuottajaa kuin sähköverkon ylläpitäjääkin, kuvaa hankkeen asiantuntijana toimiva yliopettaja Juha Korpijärvi Xamkilta.

Green Energy Regional Markets Development (Green ReMark) -hanke alkoi 1.12.2018 ja sen toteutus jatkuu 30.11.2020 saakka. Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Riikka Tanskanen
riikka.tanskanen@xamk.fi
040 632 4654

projektipäällikkö Jussi Heinimö
jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi
040 544 0936