Pienyrityskeskuksen tukisäätiö sr. jakaa vuonna 2018 apurahoja yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin kohdentuvaan tieteelliseen ja soveltavaan tutkimukseen.

Pienyrityskeskuksessa tehtävän yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen teemat nousevat valituista vahvuusaloista. Yrittäjyystutkimuksella tuetaan osaltaan myös alueen yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kehittämistä. Vuoden 2018 rahoitettavien Pienyrityskeskuksen piirissä tapahtuvien tutkimusten vahvuusalat ovat muun muassa:

1) Alueelliset talousnäkymät

2) Pienyritysten elinvoimatekijät

3) Kasvuntekijät ja –esteet

4) Koulutuksen uudenlaiset verkostomaiset ja kansainväliset kokeilut

 

Hakuaika päättyy perjantaina 5.10.2018 klo 16.15.

 

Apurahan hakulomakkeita voi tiedustella ja tilata joko sähköpostilla (pyk@xamk.fi) tai postitse osoitteesta:

Pienyrityskeskuksen tukisäätiö, c/o Pienyrityskeskus,

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Patteristonkatu 2

50100 MIKKELI.

 

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Anne Gustafsson-Pesonen, 040 8344217