Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lehtori Juhani Seppälä on kutsuttu Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Presidentinlinnaan. Vuoden 2016 ensihoitajaksi valittu Seppälä on ansioitunut eritysesti ensihoidon sosiaalisten asioiden asiantuntijana. Hän on mm. ollut mukana laatimassa ensihoitajien sosiaalisten hätätilanteiden ohjeita.

juhani_seppala_vuoden_ensihoitaja2016-0385_web

Juhani Seppälän työura ensihoidon alalla toi kutsun Linnan juhliin. Kuva: Hanna Raijas.

 

– Tämä on mieltä lämmittävä tunnustus elämäntyölleni! Olen tehnyt työtä alalla yli neljäkymmentä vuotta, niistä 25 vuotta ambulanssissa ja 11 vuotta hätäkeskuksessa sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana. Viime vuodet olen toiminut koulutuspuolella, tällä hetkellä ensihoidon lehtorina Kyamkissa. Osaamista on kertynyt, ja on hienoa jakaa sitä myös tuleville ammattilaisille, Seppälä kertoo.

Juhani Seppälä kiinnostui sosiaalisista hätätilanteista perehdyttäessään vuosituhannen vaihteessa uuteen valtiolliseen Hätäkeskuslaitokseen siirtyviä hätäkeskuspäivystäjiä. Hän toimi tuolloin Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana. Seppälän mukaan asiantuntijat ymmärsivät tässä yhteydessä, että sosiaaliset hätätilanteet ovat osa auttajaviranomaisten tehtäväkenttää perinteisten pelastus-, poliisi- ja ensihoitotehtävien rinnalla. Samalla myös termi sosiaaliset hätätilanteet alkoi kehittyä.

Seppälällä on ollut merkittävä rooli sosiaalisiin hätätilanteisiin liittyvän toiminnan keittämisessä. Hän on ollut mukana useissa työryhmissä ja kirjoittanut teemasta ensihoidon oppikirjoihin. Uusin kirja julkaistiin tänä vuonna: Oireista työdiagnoosiin (Sanoma Pro).

Juhani Seppälä on myös elinikäinen opiskelija. Hän on työuransa aikana opiskellut sekä sairaanhoitajaksi että terveystieteiden maisteriksi.

Seppälä on kuudes vuoden ensihoitajaksi valittu henkilö. Vuoden ensihoitajan valitsevat Ammattikorkeakoulujen ensihoidon opettajat, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Tehy ja Systole.

Lisätiedot

Lehtori Juhani Seppälä, etunimi.sukunimi@kyamk.fi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (1.1.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu)
Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö