Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain kymmeniä kiinnostavia, yllättäviä ja ajatuksia herättäviä tutkimuksia ja julkaisuja päivänpolttavista ja alueellisesti tärkeistä aiheista.

Xamkin julkaisuryhmä on valinnut viime vuonna Xamkin julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista ehdokkaat vuoden 2019 julkaisuksi.

Ehdokkaista voi jokainen äänestää suosikkiaan. Äänestys on auki 17.2. – 5.3. Yhteistiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan Xamk-huppari.

Tutustu ehdokkaisiin ja äänestä tästä!

 

Julkaisuryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta myös oman valintansa. Julkaisuryhmäläiset painottavat valinnassaan julkaisun yhteiskunnallista tai/ja alueellista vaikuttavuutta, asiantuntijuuden tasoa, ajankohtaisuutta ja sovellettavuutta.

Voittajat julkistetaan maaliskuun aikana. Lisäksi tuolloin julkistetaan 20 kaikkien aikojen ladatuinta Xamkin julkaisusarjan julkaisua (vuodesta 2017 alkaen).

 

Vuoden julkaisu 2019 -ehdokkaat

 

Rajahonka, M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta. Xamk Inspiroi 14.

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Raikas ja iskevä toteutus, ajankohtainen aihe ja rajattu näkökulma. Hyvällä tavalla esitemäinen, kun tähdätään sidosryhmille tai laajalle yleisölle viestimiseen. Vaikuttava julkaisu voi olla näinkin tiivis!”

Tutustu julkaisuun tästä.

 

Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. Xamk Kehittää 89

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun aluevaikuttamisen tehtävästä ja alueellisesta kehittämisestä. Hanke- ja organisaatiorajat ylittävä kirjoittajakunta on luonut kiinnostavan teoksen maakunnan tulevaisuuksista.

Tutustu julkaisuun tästä.

 

Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. (toim). Metsä, ympäristö ja energia, Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä 2019. Xamk Kehittää 101

“Julkaisu on ajankohtainen katsaus vahvuusalan Mikkelin, Kotkan, Kouvolan ja Savonlinnan TKI-toiminnasta, ja sillä on vahva alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Julkaisun kirjoittajina on noin 100 asiantuntijaa Xamkista ja sidosryhmistä.”

Tutustu julkaisuun tästä.

 

Kuuluvainen, V. (toim.) Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Xamk Kehittää 73

Julkaisuryhmäläisten kommentteja: “Ajankohtainen ja uutta luova julkaisu, jossa myös sidosryhmät ovat äänessä. Popularisoi tutkimusta tuoreella tavalla ja kiinnostavasti.”

“Selkeä toteutus, ajankohtainen aihe, tuo esille Stadiumin toimintaa ja osaamista. Kirjoittajia Xamkista ja sidosryhmistä.”

Tutustu julkaisuun tästä.

Lappalainen, S. (toim.) Oppimisen paikka. Xamk Kehittää 96

Julkaisuryhmäläisen kommentteja: “Aihe ajankohtainen. Moniäänisessä julkaisussa kuvataan monipuolisesti nuorisotyön ja digitaalisuuden menetelmiä, merkitystä ja innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistämisen edistämisessä. Harkittu visuaalinen ilme houkuttelee tarttumaan julkaisuun.”

“Koherentti kokonaisuus, jolla raportointia laajempi kiinnostavuus. Tutkimuksellinen ja keskustelua avaava.”

Tutustu julkaisuun tästä.

Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019. Xamk Kehittää 94

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Artikkelikokoelma luo kattavan katsauksen logistiikan ajankohtaiseen kehitystyöhön. Kokoelma antaa työkaluja turvallisien, tehokkaiden ja ympäristönäkökulmasta kestävien logistiikkaketjujen luomiseen fokusoiden toimialueellemme keskeisiin logistiikkatoimintoihin.”

Tutustu julkaisuun tästä.

 

Xamkin julkaisuryhmä 2020:

Puheenjohtaja Pekka Uotila, kirjastonjohtaja

Jäsenet:

  • Miia Karttunen, lehtori, yhteisten opintojen koulutusyksikkö
  • Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö
  • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, yliopettaja, liiketalouden koulutusyksikkö, Kouvola
  • Tomi Oravasaari, tutkimusyksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku
  • Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia
  • Noora Talsi, tutkimusjohtaja, digitaalinen talous
  • Riitta Tuikkanen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö
  • Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö

 

Arvonnan säännöt

Xamkin tietosuojailmoitus