Saimaa Stadiumin yhteyteen Mikkeliin maaliskuussa 2018 avautuva Xamk Active Life Lab on ainutlaatuinen hyvinvoinnin edistämisen kehittämis- ja tutkimusympäristö. Tavoitteena on yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa nostaa hyvinvoinnin edistäminen Etelä-Savossa uudelle tasolle. Tutkimustietoa terveellisistä elintavoista on paljon ja hyvinvointia koskevan tiedon kerääminen on nykyään vaivatonta, mutta haasteena on muuttaa tieto yksilön hyvinvointia tukeviksi palveluiksi.

 

Toiminnan ytimessä dataperusteisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen

 Usein hyvinvointipalveluihin investoimisen kriteeri on ostettavien palveluiden vaikuttavuus. Active Life Labissa tehtävä tutkimustyö ja palveluiden yhteiskehittäminen tähtää nykyisten palveluiden vaikuttavuuden osoittamiseen sekä uusien, entistä vaikuttavampien palveluiden luomiseen.

– Haluamme olla edelläkävijä ja asiantuntija hyvinvointidatan hyödyntämisessä. Toimintaan haetaan mukaan alueellisia kumppaneita eri sektoreilta, sanoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Dataperusteisten palveluiden kehittäminen voi tarkoittaa esimerkiksi kuntosaliyrittäjille sitä, että heidän jo keräämäänsä tiedon avulla voidaan suunnitella toimenpiteitä asiakaslähtöisesti. Active Life Labin datapankin sekä tutkimustyön avulla voidaan arvioida, millaisilla uusilla ratkaisuilla vaikuttavuutta voitaisiin entisestään parantaa.

– Emme kilpaile alueen toimijoiden kanssa vaan pyrimme luomaan yhteistyössä uusia toimintamalleja ja tuomaan lisäarvoa asiantuntijuudellamme. Tavoitteena on luoda puitteet kehitystyölle ja keinot tiedon tulkintaan, toteaa Pesola.

 

Edistyksellinen ympäristö mahdollistaa ainutlaatuisen kehitystoiminnan

Active Life Labin tilat valmistuvat Saimaa Stadiumin toiseen kerrokseen. Active Life Labissa on mm. kognitiota edistävä kuntosali, hyvinvointia mittaava ja edistävä virtuaalitodellisuustila sekä uusinta hyvinvointiteknologiaa. Alakerran ravintolassa on ruokailutottumuksia mittaavaa teknologiaa. Tiloja tullaan käyttämään Active Life Labin datapankin kerryttämiseen, koulutukseen, tutkimustoimintaan sekä eteläsavolaisten hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä kumppaneiden kanssa. Tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyteen. Tästä esimerkkinä on kuntosali, jonka laitteisiin pääsee harjoittelemaan myös pyörätuolin kanssa.

– Tavoitteenamme on, että voimme toiminnallamme auttaa jokaista eteläsavolaista ottamaan askeleita kohti terveellistä, itselle arvokasta elämää. Vain tähän päämäärään pyrkivät toimenpiteet ovat lopulta tehokkaita, Pesola tiivistää.


Yhteiskehittämisen kickoff-tilaisuus 24.11. Xamkin Mikkelin kampuksella

Kickoff-tilaisuus Mikpolisalissa
(Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli) 24.11. klo 9.00-10.45 kokoaa yhteen hyvinvoinnin edistämisen parissa toimivat tahot Etelä-Savon alueelta. Tilaisuudessa esitellään Active Life Labia ja kerrotaan, minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa kiinnostuneille yhteistyötahoille.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja haastattelemaan asiantuntijoita.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma osoitteessa: www.xamk.fi/tapahtumat/active-life-lab-kickoff

Tervetuloa!

 

Älykäs hyvinvointilaboratorio- ja Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja -hankkeita rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitys-rahastosta. Toteutusaika on 1.5.2017-30.4.2019.

 

Lisätietoja:
Arto Pesola, tutkimuspäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 641 1504
arto.pesola@xamk.fi
www.xamk.fi/activelifelab