Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) järjesti korkeakoulutuksen tulevaisuutta Kaakkois-Suomessa käsittelevän kutsuseminaarin Kotkassa 24.–25.11.2016. Vuoden 2017 alussa Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut yhdistyvät yhdeksi korkeakouluksi. Seminaarissa pohdittiin ja suunnattiin sitä, millainen Xamk on vuonna 2022. Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) johto kertoi fuusion merkityksestä ja antoi omaa jatkoevästystään.

— Vedämme seminaarissa yhteen viime vuosien kehitystä ja suuntaamme Xamkin tulevaisuutta. Saadun palautteen perusteella olemme oikealla tiellä, mutta haasteita riittää jatkossakin. Fuusion sulattelun ohella meidän on pohdittava etenkin keskittymistä ydinosaamiseemme ja tulevia yliopistokumppanuuksiamme, kertoo Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen.

OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen alusti seminaarissa ensin teemalla Korkeakoulukentän rakenteellinen uudistuminen ja Xamkin asemoituminen siinä. Hän kertoi myös, missä asioissa Xamkin tulee onnistua vuoteen 2022 mennessä.

Tapio Kosusen mukaan Xamkin on vahvistettava toimintansa vaikuttavuutta ja yhtenäisyyttä. Sopimuskaudelle 2017–2020 tavoitteiksi on asetettu, että Xamkia kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Neljällä kampuksella toimivan ammattikorkeakoulun hallintoa ja tukipalveluita tehostetaan niin, että voimavaroja vapautuu koulutukseen, TKI-toimintaan ja aluekehitykseen. Lisäksi koulutus ja TKI-toiminta organisoidaan siten, että syntyy vahvoja toiminnallisia kokonaisuuksia sekä yhteisöllisyys vahvistuu. Kehittämiskohteina ovat opiskelijoiden valintamenettelyt, tutkimusympäristöjen kehittäminen, Karjala-tietokanta ja kansainvälistymistä vahvistavat toimenpiteet, erityisesti Venäjä-yhteistyö.

— Syvenevä yhteistyö on päivän sana korkeakoulupuolella. Kun omat vahvuudet ja strateginen ajattelu ovat vahvaa, sen varaan on helpompi rakentaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Näin voidaan rakentaa yhdessä toimiva kokonaisuus. Ammattikorkeakoulut ovat jo tehneet hyvää yhteistyötä työelämän kanssa, sitä halutaan vahvistaa ja joustavoittaa samalla opiskelua. Xamkin strategiassa oleva digitaalisuuden näkökulma on tässäkin mielessä tärkeä. Kilpailu korkeakoulusektorilla kiristyy; huomiota on kiinnitettävä mm. opintojen läpäisyyn, koulutuksen vetovoimaan ja opiskelupaikan vastaanottamiseen, Kosunen totesi esityksessään.

— Meidän varauduttava siihen, että muutokset ja rakenteelliset ratkaisut jatkuvat myös tulevina vuosina. Iso mahdollisuus on myös Kotkan uuden kampuksen toteuttaminen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko sanoo.

Korkeakoulu Kaakkois-Suomessa 2022 -kutsuseminaariin osallistui mm. omistajakaupunkien johtoa, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n johtajia ja hallituksen jäseniä sekä maakuntien ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia.  Seminaarin puheenvuoroja ja alustuksia käsiteltiin yhdessä keskustellen ja kommentoiden. Historiantutkija, emeritusprofessori Matti Klinge Helsingin yliopistosta luennoi korkeakoulutuksen merkityksestä sivistysvaltiolle. Päivän fasilitaattorina toimi politiikan toimittaja Jari Korkki.

Seminaarissa tutustuttiin myös merkittäviin kehittämishankkeisiin. Esillä olivat mm. Kotkaan rakennettava uusi korkeakoulukampus – XAMPUS 2022, Mikkelin Areena-hanke, Cursor Oy:n 21st Century University -hanke, Xamkin Biotuotetekniikan keskus Savonlinnassa ja luovan talouden uudet avaukset.