Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, ammattiopisto Samiedu ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu yhdistivät voimansa tuottaakseen keinoja erilaisuuden kohtaamiseen. Oppilaitokset tuottivat yhdessä kansainvälisen verkkokurssin vammaistyöstä.

Kurssin nimi on ”Encountering people with disabilities” ja se on saatavissa Edufication.com-palvelussa. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu kansainvälisille asiakkaille.

Idea kurssin aiheesta syntyi oppilaitosten yhteisen selvityksen pohjalta. Kunkin oppilaitoksen koulutusvientivastaavat toteuttivat kyselyn, jolla kartoitettiin sosiaali- ja terveysalalle ajankohtaisia ja tarpeellisia koulutusalueita.

“Kysely lähetettiin Xamkin, Samiedun ja Esedun partneriverkostoille Eurooppaan ja Venäjälle. Kurssiaiheiden lisäksi kartoitettiin toteutusmuotoja, joiden pohjalta valikoitui ajasta ja paikasta riippumaton verkkototeutus vammaistyöstä”, kertoo Minna Hämäläinen, kansainvälistymispalveluiden koulutusviennin asiantuntija Xamkista.

Kyselyn tuloksena kurssin kantavaksi teemaksi nousi vammaisen ihmisen luonteva ja arvostava kohtaaminen.

“Tietoa vammaistyöstä on valtavasti saatavilla internetissä sekä eri foorumeilla. Yhdessä tuottamamme kurssi kokoaa yhteen keskeisimmän tiedon ja antaa paljon käytännön vinkkejä arvostavaan toimintaan eri vammaisryhmien kanssa”, toteaa opettaja Kaisa Niemelä Samiedusta.

Kurssin sisältö antaa tukea niin palvelutyössä vammaisia henkilöitä kohtaaville, mutta myös vammaisen henkilön perheille ja läheisille.

“Monelle meistä vammaisen henkilön kohtaaminen on hämmentävää ja se koetaan jopa outona. Usein pelätään, että teemme jotain väärin tai sanomme jotain loukkaavaa. Kurssilla käsitellään juuri näitä teemoja antaen varmuutta arkeen ja oikeaa tietoa,” täydentää opettaja Eija Karjalainen Xamkista.

Kurssimateriaalin sisällön tuottamisesta ovat vastanneet kolmen organisaation opettajat. Eija Karjalaisen ja Kaisa Niemelän lisäksi tuotannossa ovat olleet mukana Leila Pihlaja Xamkista, sekä Kirsi Pokkinen ja Leena Nurminen Esedusta.

Kurssin tuotannosta on vastannut Edufication-palvelu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kehittämä verkko-oppimisen tuotantomalli, jonka avulla voidaan laajasta sisällöstä jalostaa matalan kynnyksen oppimiskokemus. Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton itsenäisesti opiskeltava kokonaisuus, jonka pystyy helposti suorittamaan mistä päin maailmaa tahansa. Ylärajaa osallistujille ei ole.

“Olemme Xamkissa kehittäneet tuotantomallin koulutustuotteiden muotoiluun ja tuottamiseen. Tämän mallin avulla pystymme kätevästi yhdistämään parhaan pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen eri aloilta ja organisaatioista. Lisäksi lanseeraamamme Edufication.com-myynti- ja markkinointialusta soveltuu erinomaisesti koulutusvientituotteiden kansainväliseen levittämiseen”, toteaa Xamkin koulutusliiketoiminnasta vastaava projektipäällikkö Pekka Pulkkinen.

Kurssin ensimmäinen versio on tehty englanninkielisenä, mutta se on mahdollista kääntää myös muille kielille.

“Meillä on jo nyt paljon yhteistyötä esimerkiksi Venäjällä, joten kurssista lokalisoidaan ensi vuonna myös venäjänkielinen versio”, mainitsee Esedun koulutusvientivastaava Noora Juuti.

Nyt toteutettu kurssi on ensimmäinen esimerkki kolmen organisaation yhteisestä tahtotilasta rakentaa yhteistyötä ja tuotteita koulutusvientiin. Yhteistyön pohjana on Xamkin Edufication-tuotantomalli koulutustuotteiden rakentamiseen. Xamk, Esedu ja Samiedu pohtivat myös muita yhteistyön muotoja kansainvälisyyden ja koulutusviennin vauhdittamiseksi.

 

Lisätietoja:

Pulkkinen Pekka
Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 040 630 0341, pekka.pulkkinen@xamk.fi

 

Verkkokurssin perustiedot:
Kurssin nimi on ”Encountering people with disabilities”
Ostettavissa www.edufication.com palvelussa (12,99 € per kurssi).

Yhteistyökumppanien verkkosivulinkit

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu www.xamk.fi

Ammattiopisto Samiedu https://samiedu.fi/

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Etelä-Savossa. https://www.esedu.fi/

Edufication palvelut:
Oppimisen muotoilu
Pedagogiset työkalut
Verkko-oppimisen alustaratkaisu