Xamkin opiskelijajärjestöt ovat ottaneet kantaa Xamkin laajan lähiopetuksen säilyttämisen puolesta. Ammattikorkeakoulu on strategiassaan linjannut, että verkko-opetukseen panostetaan jatkossa enemmän.  Vararehtori Mirja Toikka muistuttaa, että Xamkissa ei nähdä lähiopetusta ja verkko-opetusta vastakkaisina tapoina.  Verkko-opetus laajentaa opiskelumahdollisuuksia niille, joille perinteinen päivä- ja lähiopetus ei sovi.

– Lähiopetus on jatkossakin tärkeä opetusmuoto. Mutta on muistettava, että on olemassa monenlaisessa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita. Joustavat verkko-opiskelumahdollisuudet ovat välttämättömiä niille opiskelijoille, jotka yhdistävät työn ja opiskelun. Erilaiset tavat opiskella ovat kysyttyjä ja työn ohessa opiskelevat haluavat joustavuutta opintoihinsa, toteaa Toikka.

Verkko-opetus mahdollistaa opiskelun myös kesäaikana tai opintojen suorittamisen muiden korkeakoulujen tarjonnasta. Myös Xamk voi tarjota verkossa opintoja muiden korkeakoulujen opiskelijoille.

Verkko-opetuksen toteutustapoja on hyvin erilaisia. Verkko on mainio lähiopetuksen apuväline, kun välimatkat ovat pitkiä – opettajan tai opiskelijan ei tarvitse matkata luennolle. Toisessa ääripäässä ovat itsenäisesti suoritettavat opintokokonaisuudet. Suurin osa verkko-opiskelusta on näiden väliltä ja usein verkko-opetusta käytetään lähiopetuksen tukena.

– Selvää on, että laadukas lähiopetus on Xamkissa edelleen tärkeää ja kehitämme myös sitä.

Kieltenopetuksesta hyviä tuloksia

Hyvin toteutettuna verkko-opetus motivoi opiskelemaan. Videot, äänet, kuvat ja animaatiot saavat uusia merkityksiä oppimisen välineenä, koska opiskelija voi toistaa niitä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tästä Xamkissa on näyttöä ja myös hyvää palautetta opiskelijoilta.

– Verkossa tehtävien englannin ja ruotsin tehovalmennusten oppimistulokset ovat olleet parempia kuin perinteisen luokkaopetuksen. Opinaika-ohjelmalla opiskelija harjoittelee itsenäisesti kielioppia ja kirjoittamista. Osa koulutuksesta järjestetään perinteisesti luokassa.

Tehovalmennukset ovat suosittuja, kesän ruotsin opintoihin on jo nyt ilmoittautunut noin 250 opiskelijaa.

Uusia kansainvälisiä opiskelijoita

Verkon kautta on mahdollisuus tarjota koulutusta myös uusille kohderyhmille, ympäri maailman. Yksi tapa on ns. MOC-koulutus. MOC-koulutusten (massive online courses)  ideana on tarjota verkossa maksullisia opintokokonaisuuksia suurelle määrälle opiskelijoita, ympäri maailman. Tällä tavoitellaan siis täysin uusia kohderyhmiä Xamkin koulutukselle, myös kansainvälisesti.

Verkko-opetusta kritisoidaan usein keskustelumahdollisuuden puutteesta. Verkko-opetukseen voi kuitenkin yhtä lailla sisältyä dialogia: rakentavassa verkkokeskustelussa voi syntyä aivan uusia oivalluksia ja uusia näkökulmia asioihin.

Verkossa opiskelija voi edetä omalla tyylillään ja omaan tahtiin, itselle sopivana aikana. Parhaimmillaan opiskelijan vastuullisuus kasvaa ja tiedon ymmärrys lisääntyvät.

Verkko-opetuksen kehittämistä tarvitaan.

– Opiskelijoiden lähtötasot voivat olla hyvin erilasia, samoin tietotekniset valmiudet. Verkko-opetus on myös suunniteltava eri tavalla kuin lähiopetus ja tämä vie oman aikansa. Tänä vuonna noin 60 opettajaa on mukana opettajien digitaitoja kehittävässä koulutuksessa. Lisäksi Xamkissa on digimentorit kaikilla koulutusaloilla. Verkko-opetus vaatiikin korkeakoululta yhtä paljon resursseja kuin lähiopetus.

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vararehtori, varatoimitusjohtaja
Mirja Toikka, puh. 044 702 8372, mirja.toikka@xamk.fi