Ammattikorkeakoulut ovat hyväksyneet yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastuullisuus on ollut strateginen valinta koko toimintansa ajan, vuodesta 2017. Xamkin vastuullisuuteen liittyvät sekä taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen että ympäristövastuu ja se läpäisee kaiken ammattikorkeakoulun toiminnan – koulutuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio toiminnan sekä talouden ja hallinnon.

– Tuorein vastuullisuustekomme on liittyminen nyt marraskuussa YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Olemme ensimmäinen suomalainen korkeakoulu, joka on hyväksytty tähän verkostoon. Päivitämme Global Compactin tavoitteet myös Xamkin omaan vastuullisuusohjelmaan ja raportoimme tuloksistamme vuosittain, kertoo opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala.  

Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana edistämässä YK:n tavoitteita, julistuksia ja sopimuksia. Global Compactin jäsenet tekevät lupauksen vastuullisuudesta työntekijöille, asiakkaille ja omistajille sekä antavat esimerkkiä kanssatoimijoille ja koko yhteiskunnalle siitä, miltä tulevaisuuden liiketoiminta näyttää.

Xamk on hiilineutraali 2025

Ammattikorkeakoulujen yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Ohjelman ytimessä ovat ammattikorkeakoulujen kädenjäljen vahvistaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Nämä on kuvattu 14 lupauksena ja konkreettisina toimenpiteinä, jotka käynnistetään vuoden 2021 alusta.

Xamk on sitoutunut hiilineutraaliuteen jo vuonna 2025 opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan tulossopimuksessa 2021–2024. Hiilijalanjäljen laskemisessa käytetään apuna ammattikorkeakoulujen luomaa yhteistä mallia.

– Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat matkustamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja verkkokokousten suosiminen. Kaikki kampuksemme ovat mukana myös WWF Green Office -verkostossa. Green Officen avulla seuraamme ravintoloidemme ja kampustemme kestävää kehitystä, esimerkiksi ruokahävikkiä sekä lämmön ja sähkön kulutusta, Ervaala summaa.

Linkkejä vastuullisuustietoon

Lisätiedot

Kaakkois-Sumen ammattikorkeakoulu Xamk
opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja Olli Ervaala
044 702 8507, etunimi.sukunimi@xamk.fi