Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) ovat sopineet yhteistyön tiivistämisestä. Yhdessä halutaan tuottaa osaavaa työvoimaa sekä tutkimus- ja kehittämispalveluita alueen elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

– Olemme tehneet Esedun kanssa yhteistyötä jo pitkään, mutta kumppanuussopimuksella haluamme nostaa sen selkeästi uudelle tasolle, toteaa Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen.

– Ikäluokkien pienentyessä yhteistyön merkitys kasvaa. Joustavien koulutuspolkujen avulla molemmat oppilaitokset pääsevät paremmin strategisiin tavoitteisiinsa ja ennen kaikkea opiskelijoiden mahdollisuudet kouluttautua tarpeidensa mukaan paranevat, Saastamoinen jatkaa.

-Etelä-Savon menestymisen kannalta saumaton yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta on ensiarvoisen tärkeää kaikilla tasoilla, toteaa toimitusjohtaja Arja Seppänen Esedusta. Yhteistyö hyödyntää sekä nuoria että aikuisia toisen asteen opiskelijoita.

Yhteistyöllä halutaan helpottaa ns. koulutusasteiden nivelvaihetta tekemällä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun siirtyminen joustavaksi. Tähän pyritään avoimen ammattikorkeakoulun kautta esimerkiksi jatkoväyläopinnoilla ja tähän liittyvän haun kehittämisellä.

Jatkoväyläopinnot ovat Xamkin avoimen AMK:n opintotarjontaa. Ne ovat laajuudeltaan 30 opintopistettä ja sisältävät alakohtaisia ammatillisia opintoja sekä ns. yleisiä opintoja. Suoritettuaan jatkoväyläopinnot sekä ammatillisen perustutkinnon, opiskelija saa erillishakuoikeuden hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi Jatkoväylä-haussa ja suoritukset luetaan hänelle hyväksi.  Jatkoväyläopintojen lisäksi avoimen AMK:n erilliset opintojaksot ovat myös toisen asteen opiskelijoiden hyödynnettävissä.

Lisäksi suunnitteilla on yhteisiä oppimisprojekteja ja tapahtumia. Myös henkilöstön yhteistyön muotoja kehitetään.

Koulutuksen lisäksi voimat yhdistetään myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Yhteisillä hankkeilla kehitetään alueen elinkeinotoimintaa ja hyvinvointia.

Tilojen osalta kartoitetaan oppimisympäristöjen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja niiden kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, puh. 050 312 5151, heikki.saastamoinen@xamk.fi

Etelä-Savon Koulutus Oy, toimitusjohtaja Arja Seppänen, puh. 044 711 5691, arja.seppanen@esedu.fi