Essoten koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen (vas.) ja Xamkin lehtori Miia Myllymäki (oik.) räätälöivät yhteistyössä koulutuksen Essoten henkilökunnalle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kouluttaa yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kanssa hoitohenkilökuntaa sairaalahoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoitoon. Essote varautuu näin jo ennalta myös tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrän mahdolliseen lisääntymiseen.

Koulutettavat sairaanhoitajat työskentelevät normaalisti muilla Essoten osastoilla, mutta siirtyvät tarvittaessa tässä poikkeustilanteessa hoitamaan koronaviruspotilaita teho-osastolle tai kohorttiosastoille. Kohorttiosastoilla tarkoitetaan sitä, että samaa infektiota sairastavat tai saman mikrobin kantajat hoidetaan samalla osastolla.

Ensimmäisen aallon koulutus kestää huhtikuun ajan mutta tarpeen mukaan koulutus jatkuu toukokuussa. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että erityisesti hengitysvajauspotilaiden hoitotyössä on riittävästi osaajia, mikäli sairaalahoitoa ja tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden määrä lisääntyy.

”Koulutuksen suunnittelu tapahtui nopeasti ja tiiviissä yhteistyössä, ja samalla linjalla jatkamme toteutuksen suhteen. Koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen Essotelta ja lehtori Miia Myllymäki Xamkilta räätälöivät kurssin sisällön Essoten tarpeita vastaavaksi yhden viikonlopun aikana, heille siitä suurkiitos! He toimivat myös hoitajien mentoreina kurssin aikana. Meillä on yhteisenä pyrkimyksenä hoitaa tähän epidemiaan sairastuneet mahdollisimman hyvin”, toteavat Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön koulutusjohtaja Sari Teittinen ja Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

Nyt järjestettävä koulutus on osa Xamkin ja Essoten koulutusyhteistyötä, jota on entisestään tiivistetty viime syksyn ja kuluvan kevään aikana.

 

Lisätietoja

Sari Teittinen
Koulutusjohtaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 480 8534

Pirjo Syväoja

Kehittämisjohtaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
040 3596749