Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja kouvolalainen energia-alan yritys KSS Energia Oy ovat sopineet yhteistyöstä liittyen uuden testilaboratorion rakentamiseen sekä molemminpuolisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Xamk toteuttaa KSS Energian kanssa hajautetun ja älykkään sähköntuotannon koeympäristön Biosampo-kehitysyksikköönsä Kouvolaan. Sopimus allekirjoitettiin Kouvolassa keskiviikkona 22.5.2019.

Yhteistyön avulla Xamk vahvistaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa ja energiatekniikan insinööriopetustaan. Koeympäristö luodaan Biosampoon, Xamkin bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energiateknologian tutkimusyksikköön, jonka tehtävänä on uudistaa alueen osaamista ja edistää uusien liiketoimintojen ja työpaikkojen syntyä.

Yhteistyössä KSS Energian kanssa toteutettava kehitysympäristö on alan uusinta korkeaa teknologiaa. Xamk on hankkinut KSS Energialta älykkään hajautetun sähkön tuotannon, jakelun ja varastoinnin hallintalaitteiston.

Sopimuksen mukaan Xamk voi hyödyntää KSS Energian asiantuntijoita koulutuksensa kehittämisessä, tuotekehitys- ja innovointityössä. KSS Energia saa käyttöönsä Xamkin osaamista tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, testauksessa ja pilotoinnissa.

Xamkissa ollaan tyytyväisiä mahdollisuudesta saada käyttöönsä alan uusinta teknologiaa. Korkeakoulu voi toimia entistä paremmin uuden hajautetun ja ekologisen sähkön tuotanto- ja jakeluteknologioiden demonstroinnin kohteena. Kyseessä on merkittävä kehittämisalusta, joka tarjoaa hyötyä myös Xamkin energiatekniikan insinööriopetuksessa sekä kehitystoiminnassa.

– Älykkäiden sähköjärjestelmien hallinta ja uusi kehitysalusta ovat tärkeä osa Xamkin Biosampo-tutkimusyksikön vahvistamista. Lisääntyvä yritysyhteistyö energiateollisuuden kanssa on juuri se kehityssuunta, johon haluamme edetä toiminnassamme, Xamkin tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen sanoo.

Käynnissä oleva energiamurros ja sähköjärjestelmien määrätietoinen kehittäminen yhä älykkäämpään suuntaan vaatii monitahoista yhteistyötä.

– Olemme KSS Energiassa tyytyväisiä saadessamme kehitystyöhön nyt uuden vahvan kumppanin. Yhteistyö mahdollistaa meille nyt asennettavan koeympäristön sekä Xamkin asiantuntijoiden hyödyntämisen omien energiaratkaisujemme kehitys- ja pilotointityössä, toteaa KSS Energian myyntijohtaja Olli-Pekka Rantala.

Kuva:
KSS Energian toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen ja Xamkin tutkimusjohtaja Lasse Pulkkinen iloitsevat yhteistyösopimuksen syntymisestä.


Lisätietoja:

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
lasse.pulkkinen@xamk.fi, p. 044 571 5861

Olli-Pekka Rantala
Myyntijohtaja, KSS Energia Oy
olli-pekka.rantala@kssenergia.fi, p. 040 838 9360