Jo viidettä kertaa peräkkäin Xamk on ykkösenä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden tulosvertailussa. Vuoden 2023 ennakkotietojen mukaan Xamk on kymmenen eri mittarin yhteistuloksella Suomen paras ammattikorkeakoulu. Mittareilla tarkastellaan ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta eri näkökulmista.

Ennakkotiedon mukaan Xamk on saamassa noin 8 prosentin osuuden vuonna 2023 syntyvistä rahoitusmittaritekijöistä. Tämä on lähes saman verran kuin vuonna 2022. Positiivisimmin tulos kehittyi jatkuvan oppimisen rahoitusmittarissa, jossa Xamkin valtakunnallinen osuus kasvoi 0,83 %. Tämä tuo arviolta 400 000 euroa lisää rahoitusta vuoteen 2022 verrattuna.

– Viime vuoden tuloskehitys oli kokonaisuutena hyvä. Teimme ennätykset ammattikorkeakoulututkinnoissa, ylemmissä tutkinnoissa, avoimessa ammattikorkeakoulutuksessa sekä TKI-rahoituksessa. Voimme olla tähän tyytyväisiä, toteaa rehtori Heikki Saastamoinen. 

Rahoitusmuutos tuo eteen tiukemmat ajat

Vaikka Xamkin tulokset ovat olleet hyviä ja rahoitus viimeisen viiden vuoden aikana nousujohteista, rahoitusmallin muutos tulee vaikuttamaan Xamkin suhteelliseen tuloksellisuuteen ja rahoitukseen vuodesta 2025 alkaen. Rahoitus vähenee ulkomaalaisten suorittamien avoimen AMK:n opintopisteiden jäädessä pois laskennasta ja laskee edelleen, jos Xamkin tulostaso laskee muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

– Osa ammattikorkeakouluista on parantanut suoritustaan vielä meitä enemmän. Rahoitusmuutos tuo haasteita ja kilpailu kiristyy, mutta ennakkotietojen perusteella olemme vielä uudellakin rahoitusmallilla Suomen paras ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen