Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk noudattaa opetuksen hybridimallia* kaikilla kampuksilla edelleen syksyllä 2021. Tällöin lähiopetuksessa opiskelevat tammikuussa 2021 aloittaneet sekä syksyllä 2021 aloittavat uudet opiskelijat. Lähiopetuksen avulla halutaan tukea aloittavien opiskelijoiden ryhmäytymistä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. 

Käytännön opetus, kuten simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentelyt, järjestetään kampuksilla suojauksesta huolehtien.  

Opetuksen hybridimallin ohjeet koskevat myös jatkuvaa oppimista eli avointa ammattikorkeakoulua ja täydennyskoulutusta.   

Hybridimalli on voimassa toistaiseksi ja kampuksille palataan vallitsevan epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen mukaan. Kampuksille paluu toteutetaan neljän viikon kuluttua johtoryhmän päätöksestä, jotta on riittävästi aikaa opetusjärjestelyille, työjärjestysten tekoon ja opiskelijoiden asumisen ja arjen järjestelyihin. 

Xamkin henkilökunnan etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. 

Kotka ja Kouvola etäopetuksessa 6.6. asti 

Kotkan ja Kouvolan kampukset jatkavat etäopetusta kaiken teoriaopetuksen osalta 6.6.2021 asti. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opetuksessa noudatetaan hybridimallia. 

Lisätietoja 

* Hybridimalli tarkoittaa, että ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat lähiopetuksessa, poikkeuksena Information Technology -koulutus, joka on etäopetuksessa. Jatkavien opiskelijoiden teoriaopetus järjestetään etänä. Käytännön opetus eli esimerkiksi simulaatiot, laboraatiot ja pajatyöskentely tai muu vastaava harjoitus järjestetään suunnitelmien mukaisesti kampuksilla kaikille lähiopetuksena, ja niissä on suojainpakko.