Euroopan komissio julkaisi Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen kolmannen hakukierroksen tulokset 27.7.2022. Xamk on mukana 10 eurooppalaisen korkeakoulun muodostamassa INGENIUM-allianssissa, joka sai neljälle vuodelle yhteensä reilut 14 miljoonaa euroa rahoitusta. Xamkin osuus tästä on hieman yli 1,9 miljoonaa euroa.

INGENIUM-allianssi on syntynyt tavoitteesta tehostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja tahtotilasta kehittää eurooppalainen korkeakoulu, jolla on kymmenen kampusta eri puolilla Eurooppaa. Allianssin tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen tarjontaa luomalla mahdollisuuksia entistä avoimimmille tutkinnoille, jotta opiskelijat voivat muokata opinto-ohjelmiaan. Allianssin keskeiset painopisteet seuraaville vuosille ovat: pedagoginen innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys sekä yrittäjyys.

Euroopan komissiolta saadulla rahoituksella vahvistetaan allianssin yhteistyötä ja kehitystä kohti Eurooppalaista Yliopistoa, kehitetään korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, etsitään ratkaisuja eurooppalaisen yhteiskunnan haasteisiin yhdessä alueiden toimijoiden kanssa sekä edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta.

INGENIUM-Allianssissa on mukana korkeakouluja kymmenestä Euroopan maasta: Espanjasta, Saksasta, Italiasta, Bulgariasta, Ruotsista, Kreikasta, Romaniasta, Irlannista, Suomesta ja Ranskasta.

Kyseessä on erittäin kilpailtu rahoitus ja komissiolla on kunnianhimoiset tavoitteet Eurooppalaisille yliopistoille.  Tällä kolmannella hakukierroksella rahoitettiin sekä olemassa olevia verkostoja että uusia. Yhteensä 52 hakemuksen joukosta rahoituksen saaneita, jo olemassa olevia verkostoja oli 16, ja uusia rahoituksen saaneita oli neljä verkostoa. Suomalaisista ammattikorkeakouluista viisi on saanut rahoitusta. Tänä vuonna rahoituksen saivat Xamk ja Savonia ja aiemmin rahoitettujen joukossa ovat Karelia, Haaga-Helia ja Hamk.

” INGENIUM -yhteistyö tukee hienosti Xamkissa jo meneillään olevaa koulutusten kehittämistyötä. Yhteistyön ansiosta pääsemme rakentamaan tulevaisuuden eurooppalaista korkeakoulutusta, joka palvelee entistä paremmin sekä opiskelijoiden, tutkimuksen että alueidemme tarpeita. ” kommentoi Eeva Kuoppala, opetuksen hallintojohtaja Xamkista.

INGENIUM-allianssin hakemus sai arvioinnissa huippupisteet.

Mukana olevat INGENIUM allianssin korkeakoulut ovat:

  • University of Oviedo (ES) (koordinaattori)​
  • the Karlsruhe University of Applied Sciences (DE)​
  • the University ”G. d’Annunzio” of Chieti – Pescara (IT)​
  • the Medical University of Sofia (BG)​
  • the University of Crete (GR)​
  • the University of Skövde (SE)​
  • the Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (RO)​
  • the South-Eastern Finland University of Applied Sciences (FI)​
  • the University of Rouen-Normandy (FR) ​
  • the Munster Technological University (IE)​

 

Ingeniumin esittelyvideo

Lisätietoja:
Eeva Kuoppala
Opetuksen hallintojohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
eeva.kuoppala@xamk.fi

Erasmus+ (europa.eu)

Eurooppalaiset yliopistot | Opetushallitus (oph.fi)

INGENIUM-allianssi