Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on ensimmäisenä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena ammattikorkeakouluna päässyt mukaan Suomen Akatemian EtsiXpertti-palveluun. Xamkin jäsenyys avasi samalla tietä myös muille ammattikorkeakouluille.

EtsiXpertti on Suomen Akatemian viestintäyksikön ylläpitämä toimittajille tarkoitettu palvelu, joka on tarkoitettu helpottamaan pääsyä tutkitun tiedon lähteille. Palvelun tärkein tavoite on tehdä tiedettä ja tutkimusta tutummaksi. Palvelussa toimittajat esittävät eri tieteenaloihin liittyviä kysymyksiä tai etsivät tutkijoita haastateltaviksi, asiantuntijalähteiksi tai taustatietojen antajiksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehdään monipuolista tutkimusta muun muassa metsä- ja ympäristöalan, hyvinvoinnin, digitalisuuden ja logistiikan aloilla. Tutkimushankkeiden päärahoittajia ovat kansainväliset tutkimusohjelmat kuten Horizon2020, Suomen Akatemia, EU:n rakennerahasto sekä Business Finland.

Suomen Akatemia perusti EtsiXpertti-palvelun vuonna 2005. Perustamisvaiheessa mukana olivat yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä Poliisiammattikorkeakoulun TKI-toiminnan osaamisalue.

Lisätietoja: kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, kalevi.niemi@xamk.fi, 040 569 8901