Suomen paviljonki Word Expo 2020 Dubai -tapahtumassa. Kuva: Jari Handelberg

KTT Jari Handelberg on parhaillaan edustamassa Suomea Expo 2020 Dubai -tapahtumassa.

Hän esittelee Suomen paviljongissa Xamkin kansainvälisiä tki-hankkeita, mm. Hämeen ELY:n rahoittamaa Digpa-hanketta, jossa kehitetään uusia digitaalisia palveluita ja autetaan yrityksiä kansainvälistymään.

Handelberg edustaa myös laajaa 5G-teknologian oppimisen ja soveltamisen verkostoa, Start Northia, jossa on kehitetty 5G Mökki, teknologia-avusteinen oppimisympäristö. Xamk on ollut mukana sen kehittämisessä alusta alkaen.

– Tämänpäiväisessä mediatilaisuudessa kerroimme esimerkkinä Afstor Oy:n kehittämästä aurinkosähköllä toimivasta liedestä, johon on integroituna Karugrid Oy:n kehittämä internet yhteyden tarjoava digitaalinen palvelualusta. Liesi tarjoaa sähkötekniikkansa ja tietoverkkoteknologiansa avulla sähkön ruoan laittoon ja internetin loppukäyttäjille, ja toisaalta vähentää puiden polttamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, hän kertoo.

– 5G Mökki yhdistettynä suomalaisten yritysten Afstor Oy:n ja Karugrid Oy:n järjestelmiin mahdollistaa modernin oppimisympäristön myös harvaan asutuille ja tulotasoltaan alhaisille maaseutualueille, myös kehitysmaissa. Yhtenä rahoitusmuotona ovat alentuneista päästöistä päästökaupassa saatavat tulot.