Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja 16 muuta ammattikorkeakoulua haluavat parantaa digitaalisen liiketoiminnan osaamista uusien erikoistumiskoulutuksien avulla.

Liiketalouden alalla on sovittu erikoistumiskoulutuksista, jotka on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Erikoistumiskoulutuksia tarjotaan kolmelle eri kohderyhmälle: myynnin ja markkinoinnin osaajille, taloushallinnon asiantuntijoille ja pk-yritysten asiantuntija- ja johtotasolla toimiville. Erikoistumiskoulutuksia tarjotaan vuodesta 2018 alkaen ja haku koulutuksiin alkaa vuoden 2017 lopulla.

Erikoistumiskoulutus on uudenlainen koulutusmuoto tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Edellä mainitut kolme koulutusta kohdistetaan ammatillista kehittymistä ja erikoistumista hakeville tradenomitutkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

Useiden tutkimusten mukaan digitaalisuuden hyödyntäminen pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä on huonolla tasolla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun johtaman verkoston suunnitteleman Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutus sopii kasvu- ja kehittymishaluisten pk-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille ja yrittäjille.

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus valmisteltiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutuksen suunnittelussa oli mukana lähes 90 työelämän edustajaa kehittämistyön eri vaiheissa. Haastattelujen avulla selvitettiin yritysten nykytilaa, digitaalisuuden vaikutusta työtehtäviin ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Koulutuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien vastaavuutta testattiin muun muassa fokusryhmäkeskustelujen avulla.

Liiketalouden erikoistumiskoulutuksista sopineet ammattikorkeakoulut ja koulutusten tavoitteet löytävät Opetushallituksen luettelosta:
https://confluence.csc.fi/display/kshj/Julkinen+luettelo+-+ammattikorkeakoulut

 

Lisätietoja:

Anna Ollanketo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 040 183 9330
anna.ollanketo@xamk.fi