Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa englanninkielisten mikrokurssien myynnin uudessa Xamk Pulse -verkkokaupassaan. Mikrokurssit on suunnattu kansainvälisille koulutusmarkkinoille ja ovat osa Xamkin koulutusviennin kokonaisuutta.

Mikrokurssit ovat lyhyitä, englanninkielisiä ja maksullisia verkkokursseja. Mikrokurssi rakentuu oppimismoduuleista, jotka sisältävät lyhyitä videoita, automatisoituja oppimistehtäviä sekä muita digitaalisia materiaaleja.

Xamkin mikrokurssit löytyvät pulse.xamk.fi-verkkokaupasta ja ne suoritetaan Claned-oppimisympäristössä. Yksi kurssi maksaa 8,99 euroa.

– Ensimmäiset julkaistut mikrokurssit ovat sisällöltään omaan hyvinvointiin ja ympäristötekoihin keskittyviä. Jatkossa Xamk tuottaa mikrokursseja monialaisesti ja jatkuvana tuotantona. Ensimmäisten mikrokurssien joukossa on esimerkiksi Become an eco-warrior -kurssi, jonka avulla kuka tahansa meistä voi lisätä osaamistaan ja tietämystään ympäristötekojensa vaikutuksista, niin hyvässä kuin pahassa. Mikrokurssien avulla olemme luoneet oppijoille parhaat mahdolliset edellytykset oppia uusia asioita itseohjautuen digitaalisessa oppimisympäristössä, toteaa verkko-opetuksen koordinaattori Tiina Parkkonen.

Jokainen mikrokurssi tuotetaan monialaisessa ammattilaisten tiimissä. Xamkin luoma tuotantomalli mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan tuotannon.

– Meillä on jokaisessa tuotannossa mukana muun muassa pedagogiikasta ja videotuotannoista vastaavat tuottajat. Muutenkin pyrimme käyttämään mahdollisimman monialaista osaamista mikrokurssien rakentamisessa. Jokainen mikrokurssi on oma räätälöity kokonaisuutensa, jonka eri osa-alueet on rakennettu huolella, kuten esimerkiksi interaktiiviset sisällöt, pedagogiikka ja graafinen ulkoasu, toteaa mikrokurssituotannoista vastaava projektipäällikkö Pekka Pulkkinen.

Xamk tulee jatkossa laajentamaan verkkokauppaansa ja avaamaan sen myös muille suomalaisille korkeakouluille ja kumppaneille.

Mikrokurssit ja uusi verkkokauppa ovat osa Xamkin koulutusvientiä ja koulutustarjonnan kansainvälistymistä. Xamkin yhtenä strategisena painopisteenä on kansainvälisyys.

– Koulutukselle on kysyntää ympäri maailman, mutta erityisesti Aasiassa ja Afrikassa, jossa väestö kasvaa ja vaurastuu voimakkaammin kuin paikallinen koulutustarjonta lisääntyy. Se luo tilaa Xamkin toiminnalle. Tämän lisäksi tunnistamme markkinarakoa myös Itä-Euroopassa, toteaa rehtori Heikki Saastamoinen.

Xamk Pulse on jatkuvan oppimisen kokonaisuus, johon mikrokurssien lisäksi kuuluvat Xamkin avoin ammattikorkeakoulu ja täydennyskoulutus.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen
050 312 5151, Heikki.Saastamoinen (at) xamk.fi

Projektipäällikkö Pekka Pulkkinen
040 630 0341, Pekka.Pulkkinen (at) xamk.fi